Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības”
Title in English “Operations of International Freight Logistics and Ports Information”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Diplomdarba tēma ir Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības. Darba autore ir Iveta Upeniece. Zinātniskais vadītājs Māris Jurušs. Darba tēmas aktualitāte ir saistīta ar pēdējos gados straujo loģistikas kravu pārvadājumu attīstību un nozares pilnveidošanos. Darba mērķis ir izanalizēt kravu pārvadājumus gan Latvijas līmenī, gan starptautiskā līmenī, kā arī izprast un izpētīt to informācijas apriti un sistēmu, kā tiek organizēti starptautiskie kravu pārvadājumi, kā arī to ietekmi uz Latviju. Noteiktā mērķa sasniegšanai darba rakstīšanā tiek izvirzīta hipotēze: kravu pārvadājumi ir jāattīsta un jāpilnveido gan valsts līmenī, gan atbalstot uzņēmējus, sadarbojoties ar tiem, lai veicinātu valsts tautsaimniecības attīstību. Darba objekts ir starptautiskajos pārvadājumos izmantotie transporta veidi un pielietotās informatīvās sistēmas, priekšmets un transporta pakalpojumi. Darba uzdevumi: 1. Apskatīt transporta nozares raksturojošos faktorus; 2. Izpētīt Latvijā izmantojamos transporta veidus pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai. 3. Izpētīt izmantotās informatīvās sistēmas; 4. Veikt paredzamās vienotās sistēmas ieviešanas nepieciešamības apskati; 5. Apskatīt jaunieviešamās informācijas sistēmas ietekmi uz transporta nozarē iesaistītajiem dalībniekiem; 6. Izteikt secinājumus un dot priekšlikumus. Darba izstrādes gaitā izmantotas dažādas metodes izpētes metode, empīriskā metode un analītiskā metode. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotā literatūras un avotu saraksta. Darbā ir 5 tabulas un 7 attēli. Diplomdarbs sastāv no 60 lapaspusēm, darba izstrādāšanā ir izmantoti literatūras avoti, normatīvie akti, publikācijas un interneta resursi, kā arī nepublicēti materiāli.
Keywords muita
Keywords in English ports
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 18.12.2014 16:19:59