Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Medikamentu izvešanas un ievešanas kārtības analīze Latvijas Republikā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Import and Export of Medicinal Products in the Republic of Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents N.Rudzītis RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Medikamentu importa kontrole Latvijas Republikā. Darba autors Svetlana Marejeva. Darba vadītājs RTU docents (prakt.), Mg. iur. Aldis Čevers. Darbā analizēts-kā tiek nodalīti medikamenti. Ko izprot ar importa muitas procedūru saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem. Kā tiek kontrolēts medikamentu imports Latvijas Republikā. Darba mērķis- izpētīt medikamentu importa kontroles sistēmu un rezultātus. Darba uzdevumi: 1. Raksturot, kas ir medikamenti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, 2. Raksturot, pēc kādiem kritērijiem likumdošanā tiek nodalīti medikamenti, 3. Aprakstīt, kādas iestādes regulē medikamentu apriti un kādi ir šo iestāžu uzdevumi medikamentu apritē, 4. Izanalizēt un aprakstīt, kādi Eiropas Savienības un nacionālie normatīvie dokumenti regulē medikamentu apriti, 5. Aprakstīt, kādi pasākumi ir piemērojami, lai medikamenti tiktu likumīgi ievesti Latvijas Republikā, 6. Apkopot un izanalizēt noformētu importa, ka arī tieši medikamentu, vienotu administratīvu dokumentu kopapjomu par noteiktu laika periodu; 7. Aprakstīt, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas deklarējot medikamentus, 8. Izpētīt un attēlot grafiski, kāds ir bijis medikamentu importa kopapjoms 2012. un 2013. gadā Ostas un Lidostas muitas kontroles punktos. Darbā secināts, ka medikamentu apriti regulē nacionālie un starptautiskie normatīvie akti, ka arī vairākās valsts iestādes. Parasti, deklarējot medikamentus, tiek piemērot neprecīzs harmonizētas nomenklatūras kods. Salīdzinot noformētus VAD MKP 0210 un MKP 0240, tika konstatēts, kā vairāk VAD tika noformēts tieši MKP 0240 . Darbs satur 73 lapas, 15 tabulas, 27 bibliogrāfiskos nosaukumus, 5 pielikumus. Darba praktiskajā daļā tiek apskatīti piemēri par nepareiza HS koda piemērošanu un noformētu VAD kopapjomu 2 MKP. Darba rezultāti apkopoti, izanalizēti, salīdzināti un attēloti.
Atslēgas vārdi Muita, medikamenti, imports, deklarācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs, medicals, import, declaration
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2014 13:01:13