Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Medikamentu izvešanas un ievešanas kārtības analīze Latvijas Republikā”
Title in English “Analysis of Import and Export of Medicinal Products in the Republic of Latvia”
Author Svetlana Marejeva
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer N.Rudzītis RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Medikamentu importa kontrole Latvijas Republikā. Darba autors Svetlana Marejeva. Darba vadītājs RTU docents (prakt.), Mg. iur. Aldis Čevers. Darbā analizēts-kā tiek nodalīti medikamenti. Ko izprot ar importa muitas procedūru saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīviem aktiem. Kā tiek kontrolēts medikamentu imports Latvijas Republikā. Darba mērķis- izpētīt medikamentu importa kontroles sistēmu un rezultātus. Darba uzdevumi: 1. Raksturot, kas ir medikamenti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, 2. Raksturot, pēc kādiem kritērijiem likumdošanā tiek nodalīti medikamenti, 3. Aprakstīt, kādas iestādes regulē medikamentu apriti un kādi ir šo iestāžu uzdevumi medikamentu apritē, 4. Izanalizēt un aprakstīt, kādi Eiropas Savienības un nacionālie normatīvie dokumenti regulē medikamentu apriti, 5. Aprakstīt, kādi pasākumi ir piemērojami, lai medikamenti tiktu likumīgi ievesti Latvijas Republikā, 6. Apkopot un izanalizēt noformētu importa, ka arī tieši medikamentu, vienotu administratīvu dokumentu kopapjomu par noteiktu laika periodu; 7. Aprakstīt, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas deklarējot medikamentus, 8. Izpētīt un attēlot grafiski, kāds ir bijis medikamentu importa kopapjoms 2012. un 2013. gadā Ostas un Lidostas muitas kontroles punktos. Darbā secināts, ka medikamentu apriti regulē nacionālie un starptautiskie normatīvie akti, ka arī vairākās valsts iestādes. Parasti, deklarējot medikamentus, tiek piemērot neprecīzs harmonizētas nomenklatūras kods. Salīdzinot noformētus VAD MKP 0210 un MKP 0240, tika konstatēts, kā vairāk VAD tika noformēts tieši MKP 0240 . Darbs satur 73 lapas, 15 tabulas, 27 bibliogrāfiskos nosaukumus, 5 pielikumus. Darba praktiskajā daļā tiek apskatīti piemēri par nepareiza HS koda piemērošanu un noformētu VAD kopapjomu 2 MKP. Darba rezultāti apkopoti, izanalizēti, salīdzināti un attēloti.
Keywords Muita, medikamenti, imports, deklarācijas
Keywords in English Customs, medicals, import, declaration
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 18.12.2014 13:01:13