Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Vietējās muitošanas atļauja, piemērojot eksporta un tranzīta muitas procedūras”
Nosaukums angļu valodā “Authorization for the Local Clearance, applying Export and Transit Customs Procedures”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarbu Vienkāršoto procedūru piemērošana muitas brokera pakalpojumos izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 5.kursa nepilna laika Muitas un nodokļu katedras studente Olga Orlova. Tēma ir aktuāla, jo vienkāršoto muitas procedūru piemērošana ir svarīga ES muitas politikas sastāvdaļa tā sekmē tirgotāju komercdarbību, mazinot muitas formalitātes un kontroli pirms preču izlaišanas brīvā apgrozībā. Šādas procedūras Eiropas Savienībā izmanto jau ilgstoši un plaši. 2013.gadā gandrīz trīs ceturtdaļas visu ES ievedumu muitas deklarāciju aizpildīja, izmantojot vienkāršotas procedūras. Muitošanas procesu vienkāršošana un muitas procedūru noformēšanas paātrināšana veicina muitas funkciju efektīvu īstenošanu. Šāda vienkāršoto muitošanas procesu deleģēšana muitas brokeriem nodrošina ne tikai ātrāko uzņēmuma dokumentu, kontu, ierakstu un preces pārbaudi, bet arī atvieglo pašas muitas deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu, kā arī samazina visos posmos pieļauto kļūdu skaitu. Pētījuma objekts vienkāršoto muitošanas procedūru atļaujas Latvijā. Pētījuma priekšmets vienkāršoto muitošanas procedūru piemērošanas un atļauju saņemšanas nosacījumi. Diplomdarba mērķis ir: pamatojoties uz muitas jomu reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumu izvērtēšanu, izpētīt vienkāršoto muitas procedūru piemērošanas iespējas muitas brokera funkciju īstenošanas uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ir veltīta muitas procedūru un deklarāciju noformēšanas raksturojumam, to noteicošās Latvijas un Eiropas likumdošanas aprakstam, kā arī muitas brokeru lomas noteikšanai. Otrā daļa ir veltīta vienkāršoto muitošanas procedūru pētīšanai, kā arī attiecīgo atļauju izsniegšanas un to efektīvās pielietošanas iespēju noteikšanai. Trešajā daļā tiek analizētas vienkāršotās muitas procedūru priekšrocības un to nosacījumu izpildes grūtības, atļauju saņemšanas pārbaudes pasākumi, to uzskaite un kontrole, aprakstītas vienkāršojumu pielietošanas problēmas muitas brokeru darbībā, kā arī piedāvātas muitas darbības pilnveidošanas un vienkāršotās muitošanas procedūru uzlabošanas iespējas. Diplomdarbā ir izmantotas ekonomiskās un statistiskās analīzes metodes. Diplomdarbs izpildīts uz 86 lapām, satur 11 attēlus un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi Muitas procedūras, vienkāršojumi, atļauja, AEO, muitas brokers, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā single authorizations of simplified customs procedures, customs declarations, customs brokers
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2014 12:53:18