Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Vietējās muitošanas atļauja, piemērojot eksporta un tranzīta muitas procedūras”
Title in English “Authorization for the Local Clearance, applying Export and Transit Customs Procedures”
Author Olga Orlova
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Diplomdarbu Vienkāršoto procedūru piemērošana muitas brokera pakalpojumos izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 5.kursa nepilna laika Muitas un nodokļu katedras studente Olga Orlova. Tēma ir aktuāla, jo vienkāršoto muitas procedūru piemērošana ir svarīga ES muitas politikas sastāvdaļa tā sekmē tirgotāju komercdarbību, mazinot muitas formalitātes un kontroli pirms preču izlaišanas brīvā apgrozībā. Šādas procedūras Eiropas Savienībā izmanto jau ilgstoši un plaši. 2013.gadā gandrīz trīs ceturtdaļas visu ES ievedumu muitas deklarāciju aizpildīja, izmantojot vienkāršotas procedūras. Muitošanas procesu vienkāršošana un muitas procedūru noformēšanas paātrināšana veicina muitas funkciju efektīvu īstenošanu. Šāda vienkāršoto muitošanas procesu deleģēšana muitas brokeriem nodrošina ne tikai ātrāko uzņēmuma dokumentu, kontu, ierakstu un preces pārbaudi, bet arī atvieglo pašas muitas deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu, kā arī samazina visos posmos pieļauto kļūdu skaitu. Pētījuma objekts vienkāršoto muitošanas procedūru atļaujas Latvijā. Pētījuma priekšmets vienkāršoto muitošanas procedūru piemērošanas un atļauju saņemšanas nosacījumi. Diplomdarba mērķis ir: pamatojoties uz muitas jomu reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumu izvērtēšanu, izpētīt vienkāršoto muitas procedūru piemērošanas iespējas muitas brokera funkciju īstenošanas uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ir veltīta muitas procedūru un deklarāciju noformēšanas raksturojumam, to noteicošās Latvijas un Eiropas likumdošanas aprakstam, kā arī muitas brokeru lomas noteikšanai. Otrā daļa ir veltīta vienkāršoto muitošanas procedūru pētīšanai, kā arī attiecīgo atļauju izsniegšanas un to efektīvās pielietošanas iespēju noteikšanai. Trešajā daļā tiek analizētas vienkāršotās muitas procedūru priekšrocības un to nosacījumu izpildes grūtības, atļauju saņemšanas pārbaudes pasākumi, to uzskaite un kontrole, aprakstītas vienkāršojumu pielietošanas problēmas muitas brokeru darbībā, kā arī piedāvātas muitas darbības pilnveidošanas un vienkāršotās muitošanas procedūru uzlabošanas iespējas. Diplomdarbā ir izmantotas ekonomiskās un statistiskās analīzes metodes. Diplomdarbs izpildīts uz 86 lapām, satur 11 attēlus un 3 pielikumus.
Keywords Muitas procedūras, vienkāršojumi, atļauja, AEO, muitas brokers, riski
Keywords in English single authorizations of simplified customs procedures, customs declarations, customs brokers
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 18.12.2014 12:53:18