Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Corporate Income Tax System”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana. Maģistra darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas Latvijā un Eiropas Savienībā, analizēt nodokļu atvieglojumu piemērošanu un sniegt priekšlikumus Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumiem. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: Latvijas un Eiropas Savienības nodokļu ieņēmumus un izdevumu pētīšana, uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas analīze, secinājumu par Eiropas Savienības nodokļiem, Latvijas Republikas uzņēmumu ienākuma nodokļu ieņēmumiem, un to atvieglojumu efektivitāti apstrāde, un atbilstoši tiem priekšlikumu izvirzīšana. Darba pētījuma objekts ir uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas Latvijā un Eiropas Savienībā. Par darba pētījuma priekšmetu var nosaukt uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus, un to piemērošana praksē. Atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem ir izveidota maģistra darba struktūra. Maģistra darbs sastāv no trim daļām, kā arī no secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Pirmā daļā ietver sevī Eiropas Savienības nodokļu sistēmas raksturojumu, tajā veikta vispārējā nodokļu regulējuma analīze un sniegts Latvijas Republikas nodokļu sistēmas raksturojums. Otrajā daļā veikts uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas novērtējums. Trešajā daļā izstrādāti iespējamie UIN atvieglojumu sistēmas elementi Latvijā, jaunā UIN atlaide sociālajā rakstura mērķiem, UIN atlaide IT-nozares uzņēmumiem un UIN avansa maksājumu atvieglojums eksporta veicināšanai. Maģistra darba apjoms ir 93 lappuses, kas satur 4 tabulas un 25 attēlus. Darbam ir pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba izstrādei ir izmantoti 39 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Latvijas Republikas uzņēmumu ienākuma nodokļa analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian Republic corporate income tax analysis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2014 10:23:31