Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana”
Title in English “Improvement of Corporate Income Tax System”
Author Anastasija Jahova
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Andrējeva, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana. Maģistra darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas Latvijā un Eiropas Savienībā, analizēt nodokļu atvieglojumu piemērošanu un sniegt priekšlikumus Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumiem. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: Latvijas un Eiropas Savienības nodokļu ieņēmumus un izdevumu pētīšana, uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas analīze, secinājumu par Eiropas Savienības nodokļiem, Latvijas Republikas uzņēmumu ienākuma nodokļu ieņēmumiem, un to atvieglojumu efektivitāti apstrāde, un atbilstoši tiem priekšlikumu izvirzīšana. Darba pētījuma objekts ir uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas Latvijā un Eiropas Savienībā. Par darba pētījuma priekšmetu var nosaukt uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus, un to piemērošana praksē. Atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem ir izveidota maģistra darba struktūra. Maģistra darbs sastāv no trim daļām, kā arī no secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Pirmā daļā ietver sevī Eiropas Savienības nodokļu sistēmas raksturojumu, tajā veikta vispārējā nodokļu regulējuma analīze un sniegts Latvijas Republikas nodokļu sistēmas raksturojums. Otrajā daļā veikts uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas novērtējums. Trešajā daļā izstrādāti iespējamie UIN atvieglojumu sistēmas elementi Latvijā, jaunā UIN atlaide sociālajā rakstura mērķiem, UIN atlaide IT-nozares uzņēmumiem un UIN avansa maksājumu atvieglojums eksporta veicināšanai. Maģistra darba apjoms ir 93 lappuses, kas satur 4 tabulas un 25 attēlus. Darbam ir pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba izstrādei ir izmantoti 39 informācijas avoti.
Keywords Latvijas Republikas uzņēmumu ienākuma nodokļa analīze
Keywords in English Latvian Republic corporate income tax analysis
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 18.12.2014 10:23:31