Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas risinājumi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Corporate Income Tax Application Solutions in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs K. Ketners
Recenzents Dr.oec., profesors V.Nešpors
Anotācija Maģistra darba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas risinājumi Latvijā, autore ir Līga Voita, zinātniskais darba vadītājs Dr.oec., prof. Kārlis Ketners. Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Jautājumi, kas skar nodokļu politikas jomu, arvien ir bijuši aktuāli. Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir nozīmīgs valsts ieņēmumu nodrošināšanas avots, to var izmantot dažādu ekonomikas nozaru atbalstam un valsts konkurētspējas nodrošināšanai. Tomēr valsts regulējumam ir jābūt samērotam, ņemot vērā valsts budžeta ieņēmumu nodrošināšanas un nodokļa maksātāju intereses. Šī iemesla dēļ ir svarīgi izvērtēt uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumu un to mērķus attiecībā uz tā piemērošanu, ņemot vērā starptautisko nodokļu uzlikšanu. Maģistra darba mērķis ir veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas un tā nozīmes Latvijas tautsaimniecībā novērtējumu, nosakot starptautiskās nodokļu piemērošanas ietekmi, izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas pilnveidošanai Latvijā. Maģistra darba teorētiskajā daļā izpētīta zinātniskā literatūra un uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējošā normatīvo aktu bāze, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas aspektus Latvijā, kā arī starptautiskos nodokļa uzlikšanas principus. Darba analītiskajā daļā veikts praktiskās situācijas novērtējums attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokli un tā nozīmi tautsaimniecībā, ka arī veikts uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu ietekmes novērtējums un ietekme uz Latvijas budžeta ieņēmumiem. Praktiskajā daļā ir izstrādātai priekšlikumi konstatēto problēmu risināšanai attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu. Maģistra darba nozīme un praktiskā vērtība balstās uz uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas analīzi Latvijā. Veiktajai analīzei ir praktiskas pielietošanas iespējas plašākai tēmas izpētei, kā arī turpmākai secinājumu un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa pilnveidošanu attiecībā uz tā piemērošanas problēmām Latvijas tautsaimniecībā. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts uz 97 lappusēm, ietverot 14 tabulas, 11 attēlus, 2 pielikumus un 51 bibliogrāfiskos avotus.
Atslēgas vārdi uzņēmumu ienākuma nodoklis, nodokļa atvieglojumi, tautsaimniecība, transfertcenas, starptautiskā nod
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate income tax, tax relief, the economy, transfers pricing, international taxation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2014 12:10:34