Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas risinājumi Latvijā
Title in English Corporate Income Tax Application Solutions in Latvia
Department
Scientific advisor K. Ketners
Reviewer Dr.oec., profesors V.Nešpors
Abstract Maģistra darba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas risinājumi Latvijā, autore ir Līga Voita, zinātniskais darba vadītājs Dr.oec., prof. Kārlis Ketners. Maģistra darbs ir patstāvīgs pētījums, kas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Jautājumi, kas skar nodokļu politikas jomu, arvien ir bijuši aktuāli. Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir nozīmīgs valsts ieņēmumu nodrošināšanas avots, to var izmantot dažādu ekonomikas nozaru atbalstam un valsts konkurētspējas nodrošināšanai. Tomēr valsts regulējumam ir jābūt samērotam, ņemot vērā valsts budžeta ieņēmumu nodrošināšanas un nodokļa maksātāju intereses. Šī iemesla dēļ ir svarīgi izvērtēt uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumu un to mērķus attiecībā uz tā piemērošanu, ņemot vērā starptautisko nodokļu uzlikšanu. Maģistra darba mērķis ir veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas un tā nozīmes Latvijas tautsaimniecībā novērtējumu, nosakot starptautiskās nodokļu piemērošanas ietekmi, izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas pilnveidošanai Latvijā. Maģistra darba teorētiskajā daļā izpētīta zinātniskā literatūra un uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējošā normatīvo aktu bāze, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas aspektus Latvijā, kā arī starptautiskos nodokļa uzlikšanas principus. Darba analītiskajā daļā veikts praktiskās situācijas novērtējums attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokli un tā nozīmi tautsaimniecībā, ka arī veikts uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu ietekmes novērtējums un ietekme uz Latvijas budžeta ieņēmumiem. Praktiskajā daļā ir izstrādātai priekšlikumi konstatēto problēmu risināšanai attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu. Maģistra darba nozīme un praktiskā vērtība balstās uz uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas analīzi Latvijā. Veiktajai analīzei ir praktiskas pielietošanas iespējas plašākai tēmas izpētei, kā arī turpmākai secinājumu un lēmumu pieņemšanai attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa pilnveidošanu attiecībā uz tā piemērošanas problēmām Latvijas tautsaimniecībā. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts uz 97 lappusēm, ietverot 14 tabulas, 11 attēlus, 2 pielikumus un 51 bibliogrāfiskos avotus.
Keywords uzņēmumu ienākuma nodoklis, nodokļa atvieglojumi, tautsaimniecība, transfertcenas, starptautiskā nod
Keywords in English corporate income tax, tax relief, the economy, transfers pricing, international taxation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 18.12.2014 12:10:34