Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Bankas klientu plūsmas virzība uz attālinātiem pakalpojumiem”
Nosaukums angļu valodā “Bank Client Transition to Remote Services”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs I.Judrupa
Recenzents Mg.oec., lektore K. Gorbunova
Anotācija Maģistra darba autore: Oksana Žuka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Doc. Ilze Judrupa Maģistra darba temats: Bankas klientu plūsmas virzība uz attālinātiem pakalpojumiem Maģistra darba apjoms: maģistra darba sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas un projekta daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā izmantoti 45 literatūras avoti, ievietoti 18 attēli un 4 tabulas. Darba apjoms ir 82 lappuses, neskaitot 1 pielikumu. Maģistra darba izstrādē izmantotie materiāli: statistikas informācija, kuras galvenie avoti ir Latvijas banku interneta mājas lapas, Latvijas Komercbanku asociācijas statistikas dati, Latvijas Bankas statistikas dati, kā arī Latvijas Republikas likumi un noteikumi. Maģistra darbā izmantotās pētījumu metodes: Darbā ir izmantotas sekojošas zinātniski pētnieciskā darba metodes: monogrāfiskā metode, statistikas datu bāzu apkopošana un analīze, teorētiskā materiāla apkopošana, grafiskā metode. Ar šīm metodēm tiek pētīta problēma un ar to palīdzību ir iespējams veikt analīzi un izstrādāt secinājumus. Maģistra darba galvenie rezultāti: analizējot banku šī brīža pāreju un klientu plūsmas novirzīšanu uz attālinātiem pakalpojumiem, ir apzinātas galvenās problēmas un lielākie riski, kā arī sniegti praktiski priekšlikumi esošās situācijas veiksmīgai attīstībai arī turpmāk.
Atslēgas vārdi bankas, attālinātie pakalpojumi, internetbanka, Swedbank piemērs
Atslēgas vārdi angļu valodā banks, remote services, internet banking, the example of Swedbank
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2014 09:35:50