Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Bankas klientu plūsmas virzība uz attālinātiem pakalpojumiem”
Title in English “Bank Client Transition to Remote Services”
Department
Scientific advisor I.Judrupa
Reviewer Mg.oec., lektore K. Gorbunova
Abstract Maģistra darba autore: Oksana Žuka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Doc. Ilze Judrupa Maģistra darba temats: Bankas klientu plūsmas virzība uz attālinātiem pakalpojumiem Maģistra darba apjoms: maģistra darba sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas un projekta daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā izmantoti 45 literatūras avoti, ievietoti 18 attēli un 4 tabulas. Darba apjoms ir 82 lappuses, neskaitot 1 pielikumu. Maģistra darba izstrādē izmantotie materiāli: statistikas informācija, kuras galvenie avoti ir Latvijas banku interneta mājas lapas, Latvijas Komercbanku asociācijas statistikas dati, Latvijas Bankas statistikas dati, kā arī Latvijas Republikas likumi un noteikumi. Maģistra darbā izmantotās pētījumu metodes: Darbā ir izmantotas sekojošas zinātniski pētnieciskā darba metodes: monogrāfiskā metode, statistikas datu bāzu apkopošana un analīze, teorētiskā materiāla apkopošana, grafiskā metode. Ar šīm metodēm tiek pētīta problēma un ar to palīdzību ir iespējams veikt analīzi un izstrādāt secinājumus. Maģistra darba galvenie rezultāti: analizējot banku šī brīža pāreju un klientu plūsmas novirzīšanu uz attālinātiem pakalpojumiem, ir apzinātas galvenās problēmas un lielākie riski, kā arī sniegti praktiski priekšlikumi esošās situācijas veiksmīgai attīstībai arī turpmāk.
Keywords bankas, attālinātie pakalpojumi, internetbanka, Swedbank piemērs
Keywords in English banks, remote services, internet banking, the example of Swedbank
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 17.12.2014 09:35:50