Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas izstrādāšana pasažieru pārvadājumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Devising Marketing Strategy for Passenger Transportation Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Mg.oec.,asist. I.Eriņa
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „”. Darba mērķis bija izanalizēt kompānijas sasniegumus un vājās puses. Stratēģijas izstrādāšana uz 2015 gadu palīdzēs nepazaudēt līderpozīcijas un palīdzēs paaugstināt Stena Line logotipa atpazīstamību. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Analītiskajā daļā tiek aplūkota: mārketinga būtība un tā nozīme uzņēmumā; vairāku vadošo autoru mārketinga stratēģijas izstrādāšanas pamatprincipu salīdzinājums; uzņēmuma mārketinga audita pielietošanas metodes un to iekšējās, ārējās vides analīze, ieskaitot SVID analīzi; mārketinga stratēģijas izvēle, pielietojot Bostonas un General Elektrik matricas metodes, kā arī taktiskās plānošanas izveides, pamatojoties uz 7P un 4P pamat principiem. Otrajā daļā tiek analizēta Stena Line iekšējā un ārējā vide, kā arī tika pielietota SVID analīze. Tika izpētīta uzņēmuma mērķa un stratēģijas izvēle, balstoties uz Boston un General Elektrik analītiskajām metodēm. Nobeiguma daļā tika piedāvāts rīcības plāns uzņēmuma izvirzītās stratēģijas un nosprausto mērķu sasniegšanai. Bakalaura darbs sastāv no 80 lappusēm. Tas satur 17 tabulas, 20 attēlu un trīs formulas. Kā arī izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģijas izstrāde pasažieru pārvadāšanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of marketing strategy in the companyengaged inthe carriage of passengers
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2014 17:40:27