Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mārketinga stratēģijas izstrādāšana pasažieru pārvadājumu uzņēmumā"
Title in English "Devising Marketing Strategy for Passenger Transportation Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Mg.oec.,asist. I.Eriņa
Abstract Bakalaura darba tēma ir „”. Darba mērķis bija izanalizēt kompānijas sasniegumus un vājās puses. Stratēģijas izstrādāšana uz 2015 gadu palīdzēs nepazaudēt līderpozīcijas un palīdzēs paaugstināt Stena Line logotipa atpazīstamību. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Analītiskajā daļā tiek aplūkota: mārketinga būtība un tā nozīme uzņēmumā; vairāku vadošo autoru mārketinga stratēģijas izstrādāšanas pamatprincipu salīdzinājums; uzņēmuma mārketinga audita pielietošanas metodes un to iekšējās, ārējās vides analīze, ieskaitot SVID analīzi; mārketinga stratēģijas izvēle, pielietojot Bostonas un General Elektrik matricas metodes, kā arī taktiskās plānošanas izveides, pamatojoties uz 7P un 4P pamat principiem. Otrajā daļā tiek analizēta Stena Line iekšējā un ārējā vide, kā arī tika pielietota SVID analīze. Tika izpētīta uzņēmuma mērķa un stratēģijas izvēle, balstoties uz Boston un General Elektrik analītiskajām metodēm. Nobeiguma daļā tika piedāvāts rīcības plāns uzņēmuma izvirzītās stratēģijas un nosprausto mērķu sasniegšanai. Bakalaura darbs sastāv no 80 lappusēm. Tas satur 17 tabulas, 20 attēlu un trīs formulas. Kā arī izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Mārketinga stratēģijas izstrāde pasažieru pārvadāšanas uzņēmumā
Keywords in English Development of marketing strategy in the companyengaged inthe carriage of passengers
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.12.2014 17:40:27