Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa politikas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Development of Latvian Personal Income Tax Policy”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, RTU Muitas un nodokļu katedra, asoc.profesore
Anotācija Diplomdarba tēma: Latvijas Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana Diplomdarba mērķis: veicot Iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējuma analīzi konstatēt esošās problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus problēmu likvidēšanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, aprakstošās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļa sniegta informācija par nodokļa būtību. Nodokļa būtību, nodokļa likmē un iespējamiem nodokļa maksāšanas režīmiem, kādus iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji var piemērot saviem ienākumiem. Nodokļa aprēķināšanas kārtību kādos gadījumos tiek aprēķināts nodoklis avansa kārtībā un kādos gadījumos tas tiek aprēķināts rezumējošā kārtībā pēc nodokļa maksātāja iesniegtajām deklarācijām. Otrajā daļa tiek apskatīti nodokļu kontroles pasākumi kādus veic Valsts ieņēmumu dienests lai kontrolētu nodokļa aprēķināšanas korektumu un Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtās informācijas patiesumu. Kā arī apskatīti autora praksē iegūtā pieredze analizējot nodokļu maksātāju iesniegtās deklarācijas un ar tām saistītas problēmas. Trešajā daļa tiek analizētas nodokļa kontroles pasākumu nepilnības un iespējamie uzlabojumi, kas ir ieviesti vai kādus vajadzētu ieviest. Diplomdarba noslēguma daļa ir veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplomdarbā ir izmantoti mācību literatūra, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, interneta resursi, Valsts ieņēmumu dienesta informatīvie un metodiskie materiāli. Diplomdarba apjoms 61 lapas. Diplomdarbā izmantota 1 formula,5 tabulas un 23 literatūras un interneta avoti.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax policy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2014 15:26:37