Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa politikas pilnveidošana”
Title in English “Development of Latvian Personal Income Tax Policy”
Author Uģis Veidemanis
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Andrējeva, RTU Muitas un nodokļu katedra, asoc.profesore
Abstract Diplomdarba tēma: Latvijas Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošana Diplomdarba mērķis: veicot Iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējuma analīzi konstatēt esošās problēmas un piedāvāt iespējamos risinājumus problēmu likvidēšanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs daļām, aprakstošās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļa sniegta informācija par nodokļa būtību. Nodokļa būtību, nodokļa likmē un iespējamiem nodokļa maksāšanas režīmiem, kādus iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji var piemērot saviem ienākumiem. Nodokļa aprēķināšanas kārtību kādos gadījumos tiek aprēķināts nodoklis avansa kārtībā un kādos gadījumos tas tiek aprēķināts rezumējošā kārtībā pēc nodokļa maksātāja iesniegtajām deklarācijām. Otrajā daļa tiek apskatīti nodokļu kontroles pasākumi kādus veic Valsts ieņēmumu dienests lai kontrolētu nodokļa aprēķināšanas korektumu un Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtās informācijas patiesumu. Kā arī apskatīti autora praksē iegūtā pieredze analizējot nodokļu maksātāju iesniegtās deklarācijas un ar tām saistītas problēmas. Trešajā daļa tiek analizētas nodokļa kontroles pasākumu nepilnības un iespējamie uzlabojumi, kas ir ieviesti vai kādus vajadzētu ieviest. Diplomdarba noslēguma daļa ir veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplomdarbā ir izmantoti mācību literatūra, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, interneta resursi, Valsts ieņēmumu dienesta informatīvie un metodiskie materiāli. Diplomdarba apjoms 61 lapas. Diplomdarbā izmantota 1 formula,5 tabulas un 23 literatūras un interneta avoti.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Keywords in English Personal income tax policy
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.12.2014 15:26:37