Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija un darbības izbeigšana”
Nosaukums angļu valodā “Registration of an Economic Operator and Termination of the Status”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija un darbības izbeigšana. Izvēlētās tēmas aktualitātes pamatojums ir tas, ka Latvijā arvien vairāk cilvēku izvēlas veikt savu saimniecisko vai profesionālo darbību patstāvīgi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas procesu un darbības izbeigšanas problēmas, salīdzināt nodokļu veidus un sniegt priekšlikumus procesa pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai ir izpētīta Latvijas nodokļu sistēma un Valsts ieņēmumu dienesta struktūra un uzdevumi, izanalizēts likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un Mikrouzņemuma nodokļa likums, raksturota reģistrēšanas un izbeigšanas procesa kārtība. Darba pirmajā daļā ir raksturota Latvijas nodokļu sistēma un Valsts ieņēmumu dienests kā nodokļu administrēšanas institūcija. Darba otrajā daļā, pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta Jūrmalas klientu apkalpošanas centra datu bāzi, ir analizēts saimnieciskās darbības reģistrācijas process. Darba trešajā daļā, izskatīta saimnieciskās darbības veicēju nodokļu maksājumu optimizācija, izbeigšanas process un nodokļu deklarāciju administrēšana. Darbā beigās ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi saimnieciskās darbības veicēju reģistrācijai un darbības izbeigšanas procesa pilnveidošanai. Darbs sastāv no 65 lapām, tajā ir 28 tabulas, 7 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija un darbības izbeigšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Registration of an Economic Operator and Termination of the Status
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2014 12:57:23