Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija un darbības izbeigšana”
Title in English “Registration of an Economic Operator and Termination of the Status”
Author Viktorija Šaligina
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Abstract Diplomdarba tēma ir Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija un darbības izbeigšana. Izvēlētās tēmas aktualitātes pamatojums ir tas, ka Latvijā arvien vairāk cilvēku izvēlas veikt savu saimniecisko vai profesionālo darbību patstāvīgi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas procesu un darbības izbeigšanas problēmas, salīdzināt nodokļu veidus un sniegt priekšlikumus procesa pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai ir izpētīta Latvijas nodokļu sistēma un Valsts ieņēmumu dienesta struktūra un uzdevumi, izanalizēts likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un Mikrouzņemuma nodokļa likums, raksturota reģistrēšanas un izbeigšanas procesa kārtība. Darba pirmajā daļā ir raksturota Latvijas nodokļu sistēma un Valsts ieņēmumu dienests kā nodokļu administrēšanas institūcija. Darba otrajā daļā, pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta Jūrmalas klientu apkalpošanas centra datu bāzi, ir analizēts saimnieciskās darbības reģistrācijas process. Darba trešajā daļā, izskatīta saimnieciskās darbības veicēju nodokļu maksājumu optimizācija, izbeigšanas process un nodokļu deklarāciju administrēšana. Darbā beigās ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi saimnieciskās darbības veicēju reģistrācijai un darbības izbeigšanas procesa pilnveidošanai. Darbs sastāv no 65 lapām, tajā ir 28 tabulas, 7 attēli un 1 pielikums.
Keywords Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija un darbības izbeigšana
Keywords in English Registration of an Economic Operator and Termination of the Status
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 16.12.2014 12:57:23