Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Kūrortpilsētas statusa nozīme pilsētas attīstībā”
Nosaukums angļu valodā “The Significance of Resort City Status for City Development”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs U.Kamols
Recenzents Mg.oec. zin.asist. A.Vītola
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir Kūrortpilsētas statusa nozīme pilsētas attīstībā. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta pilsētas definīcija, tipi, funkcijas un sīkāk tiek izpētīts kūrorts kā viens no pilsētu tipiem, tiek analizēts kūrortpilsētas statuss, kūrorta statusu regulējošie normatīvie akti Latvijā, kā arī analizēta iestāde, kuras izveides mērķis ir kūrortu atdzimšanas veicināšana Latvijas kūrortpilsētu asociācija. Darba otrajā daļā tiek analizētas piecas Latvijas kūrortpilsētu asociācijas pilsētas, kā arī viena Lietuvas un viena Igaunijas kūrortpilsēta, tiek izpētīts šī brīža tūrisma līmenis šajās pilsētās, tūrisma nozarē darbojošos uzņēmumu īpatsvars, izglītības iestāžu piedāvājums un tūrisma attīstības potenciāls, tiek salīdzinātas Latvijas kūrortpilsētas ar Igaunijas un Lietuvas kūrortpilsētām, kā arī identificēti pastāvošie traucēkļi turpmākai tūrisma attīstībai. Analīzes rezultātā, autore nosaka pilsētu stiprās un vājās puses, kas var ietekmēt pilsētu tālāku attīstību kā kūrortiem. Darba 3.daļa ietver Ogres, kā vienas no Latvijas kūrortpilsētu asociācijas pilsētām, iedzīvotāju aptauju un, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, projekta koncepta izstrādi, kas varētu veicināt Ogres, kā kūrorta, atpazīstamību. No darba otrās un trešās daļas tiek konstatētas kūrortpilsētu attīstības galvenās problēmas: nesakārtota infrastruktūra, nepietiekams vietējo un ārvalstu investīciju apmērs, zems sadarbības līmenis starp tūrisma nozarē esošajiem uzņēmumiem, niecīgs rehabilitācijas centru un kūrortviesnīcu piedāvājums, nesakārtota likumdošana šajā jautājumā. Papildus problēmas definēšanai, autore izstrādā projektu, kas ietver dozēto pastaigu taku izveidi. Šis būs pirmais solis, kas varētu veicināt Ogres kā kūrorta atpazīstamību. Darbs satur 19 tabulas, 33 attēlus, 2 pielikumus. Kūrorts, pilsēta, infrastruktūra, veselība, rehabilitācija, dabas dziednieciskie resursi.
Atslēgas vārdi Kūrorts, pilsēta, infrastruktūra, veselība, rehabilitācija, dabas dziednieciskie resursi
Atslēgas vārdi angļu valodā Resort, City, Infrastructure, Health, Rehabilitation, Natural healing resources
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2014 22:17:09