Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Kūrortpilsētas statusa nozīme pilsētas attīstībā”
Title in English “The Significance of Resort City Status for City Development”
Author Ilze Limora-Grīnberga
Department
Scientific advisor U.Kamols
Reviewer Mg.oec. zin.asist. A.Vītola
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir Kūrortpilsētas statusa nozīme pilsētas attīstībā. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Maģistra darba pirmajā daļā tiek apskatīta pilsētas definīcija, tipi, funkcijas un sīkāk tiek izpētīts kūrorts kā viens no pilsētu tipiem, tiek analizēts kūrortpilsētas statuss, kūrorta statusu regulējošie normatīvie akti Latvijā, kā arī analizēta iestāde, kuras izveides mērķis ir kūrortu atdzimšanas veicināšana Latvijas kūrortpilsētu asociācija. Darba otrajā daļā tiek analizētas piecas Latvijas kūrortpilsētu asociācijas pilsētas, kā arī viena Lietuvas un viena Igaunijas kūrortpilsēta, tiek izpētīts šī brīža tūrisma līmenis šajās pilsētās, tūrisma nozarē darbojošos uzņēmumu īpatsvars, izglītības iestāžu piedāvājums un tūrisma attīstības potenciāls, tiek salīdzinātas Latvijas kūrortpilsētas ar Igaunijas un Lietuvas kūrortpilsētām, kā arī identificēti pastāvošie traucēkļi turpmākai tūrisma attīstībai. Analīzes rezultātā, autore nosaka pilsētu stiprās un vājās puses, kas var ietekmēt pilsētu tālāku attīstību kā kūrortiem. Darba 3.daļa ietver Ogres, kā vienas no Latvijas kūrortpilsētu asociācijas pilsētām, iedzīvotāju aptauju un, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, projekta koncepta izstrādi, kas varētu veicināt Ogres, kā kūrorta, atpazīstamību. No darba otrās un trešās daļas tiek konstatētas kūrortpilsētu attīstības galvenās problēmas: nesakārtota infrastruktūra, nepietiekams vietējo un ārvalstu investīciju apmērs, zems sadarbības līmenis starp tūrisma nozarē esošajiem uzņēmumiem, niecīgs rehabilitācijas centru un kūrortviesnīcu piedāvājums, nesakārtota likumdošana šajā jautājumā. Papildus problēmas definēšanai, autore izstrādā projektu, kas ietver dozēto pastaigu taku izveidi. Šis būs pirmais solis, kas varētu veicināt Ogres kā kūrorta atpazīstamību. Darbs satur 19 tabulas, 33 attēlus, 2 pielikumus. Kūrorts, pilsēta, infrastruktūra, veselība, rehabilitācija, dabas dziednieciskie resursi.
Keywords Kūrorts, pilsēta, infrastruktūra, veselība, rehabilitācija, dabas dziednieciskie resursi
Keywords in English Resort, City, Infrastructure, Health, Rehabilitation, Natural healing resources
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.12.2014 22:17:09