Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla izaugsmes procesa izstrādes un ieviešanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Employee Advancement Process Development and Implementation"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs E.Gaile-Sarkane
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Diplomprojekta autore: Agnese Gaidelione Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: profesore, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane Diplomprojekta temats: Personāla izaugsmes procesa izstrādes un ieviešanas projekts Diplomprojekta apjoms: 83 lapas; darbā iekļautas 16 tabulas, 10 attēli. Diplomprojektam pievienoti 17 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādes gaitā izmantoti 42 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, iestādes iekšējie normatīvie akti un interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturota veselības aprūpes iestāde SIA CĒSU KLĪNIKA, tās struktūra un personāla vadības vieta tajā, nepieciešamā personāla plānošana, personāla motivēšanas veidi un paņēmieni. Teorētiskajā daļā analizēti darbinieku motivēšanas un novērtēšanas veidi, metodes un procesi, darbinieku izaugsme un personāla atlase. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs personāla izaugsmes projekti: 1) Personāla novērtēšanas projekts; 2) Darbinieku izglītošanas projekts; 3) Personāla atlases projekts medicīnas māsām. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gaidelione A. Personāla izaugsmes procesa izstrādes un ieviešanas projekts: Diplomprojekts/Zinatn.vadītaja Gaile-Sarkane E.- Datorsalikums.-Rīga: RTU, 2014.-83 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla izaugsmes procesa izstrādes un ieviešanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Employee Advancement Process Development and Implementation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2014 15:00:48