Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla izaugsmes procesa izstrādes un ieviešanas projekts"
Title in English "Project on Employee Advancement Process Development and Implementation"
Author Agnese Gaidelione
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor E.Gaile-Sarkane
Reviewer Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Abstract Diplomprojekta autore: Agnese Gaidelione Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: profesore, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane Diplomprojekta temats: Personāla izaugsmes procesa izstrādes un ieviešanas projekts Diplomprojekta apjoms: 83 lapas; darbā iekļautas 16 tabulas, 10 attēli. Diplomprojektam pievienoti 17 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādes gaitā izmantoti 42 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, iestādes iekšējie normatīvie akti un interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturota veselības aprūpes iestāde SIA CĒSU KLĪNIKA, tās struktūra un personāla vadības vieta tajā, nepieciešamā personāla plānošana, personāla motivēšanas veidi un paņēmieni. Teorētiskajā daļā analizēti darbinieku motivēšanas un novērtēšanas veidi, metodes un procesi, darbinieku izaugsme un personāla atlase. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs personāla izaugsmes projekti: 1) Personāla novērtēšanas projekts; 2) Darbinieku izglītošanas projekts; 3) Personāla atlases projekts medicīnas māsām. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gaidelione A. Personāla izaugsmes procesa izstrādes un ieviešanas projekts: Diplomprojekts/Zinatn.vadītaja Gaile-Sarkane E.- Datorsalikums.-Rīga: RTU, 2014.-83 lpp.
Keywords Personāla izaugsmes procesa izstrādes un ieviešanas projekts
Keywords in English Project on Employee Advancement Process Development and Implementation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.12.2014 15:00:48