Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma apguves novērtējums Latvijā un Ungārijā”
Nosaukums angļu valodā „Efficiency Assessment of European Regional Development Fund in Latvia and Hungary”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma apguves novērtējums Latvijā un Ungārijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Agnese Vaska. Maģistra darbā autore veic Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma apguves novērtējumu Latvijā un Ungārijā. Darbā tiek analizēts fonda līdzekļu izlietojums trīs plānošanas periodos 2004. 2006.gada periodā, 2007. 2014.gada periodā un 2014. 2020.gada periodā. Pirmajā nodaļā tiek veikts Eiropas reģionālas politikas un Eiropas Savienības fondu teorētisko aspektu raksturojums. Otrajā nodaļā tiek analizēti ERAF apguves rādītāji Latvijā un Ungārijā visos plānošanas periodos. Trešajā daļā tiek veikts ERAF fondu efektivitātes izvērtējums pēc kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes. Novērtējums tiek veikts pirmo divu plānošanas periodu ietvaros. Kvantitatīvi tiek vērtēta fondu finansējuma apjoma apguve, savukārt kvalitatīvi ERAF finansējuma ietekme uz Latvijas un Ungārijas ekonomikas izaugsmi, kā arī atbalstu uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšanai. Trešās nodaļas beigās tiek analizētas problēmas, kuras kavē efektīvu fondu apguvi un izvirzīti priekšlikumi šo problēmu risināšanai un apguves efektivitātes paaugstināšanai. Gan Latvijas, gan Ungārijas fondu apguvi finansiālā apjoma ziņā var vērtēt kā efektīvu. Apguves kvalitatīvie rādītāji nav pietiekoši efektīvi un neveicina pietiekoši strauju valstu ekonomikas izaugsmi. Maģistra darba apjoms ir 97 lpp, kur iekļautas 36 tabulas, 13 attēli un 102 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības fondi, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, apguves efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union funds, European Regional Development fund, absorption efficiency
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2014 11:39:08