Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma apguves novērtējums Latvijā un Ungārijā”
Title in English „Efficiency Assessment of European Regional Development Fund in Latvia and Hungary”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V.Ozoliņa
Reviewer
Abstract Maģistra darbu Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma apguves novērtējums Latvijā un Ungārijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Agnese Vaska. Maģistra darbā autore veic Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma apguves novērtējumu Latvijā un Ungārijā. Darbā tiek analizēts fonda līdzekļu izlietojums trīs plānošanas periodos 2004. 2006.gada periodā, 2007. 2014.gada periodā un 2014. 2020.gada periodā. Pirmajā nodaļā tiek veikts Eiropas reģionālas politikas un Eiropas Savienības fondu teorētisko aspektu raksturojums. Otrajā nodaļā tiek analizēti ERAF apguves rādītāji Latvijā un Ungārijā visos plānošanas periodos. Trešajā daļā tiek veikts ERAF fondu efektivitātes izvērtējums pēc kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes. Novērtējums tiek veikts pirmo divu plānošanas periodu ietvaros. Kvantitatīvi tiek vērtēta fondu finansējuma apjoma apguve, savukārt kvalitatīvi ERAF finansējuma ietekme uz Latvijas un Ungārijas ekonomikas izaugsmi, kā arī atbalstu uzņēmējdarbībai un jaunu darba vietu radīšanai. Trešās nodaļas beigās tiek analizētas problēmas, kuras kavē efektīvu fondu apguvi un izvirzīti priekšlikumi šo problēmu risināšanai un apguves efektivitātes paaugstināšanai. Gan Latvijas, gan Ungārijas fondu apguvi finansiālā apjoma ziņā var vērtēt kā efektīvu. Apguves kvalitatīvie rādītāji nav pietiekoši efektīvi un neveicina pietiekoši strauju valstu ekonomikas izaugsmi. Maģistra darba apjoms ir 97 lpp, kur iekļautas 36 tabulas, 13 attēli un 102 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Keywords Eiropas Savienības fondi, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, apguves efektivitāte
Keywords in English European Union funds, European Regional Development fund, absorption efficiency
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.12.2014 11:39:08