Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos”
Nosaukums angļu valodā ”European Union Support for Entrepreneurship in Regions”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore Dina Petroviča izstrādāja darbu, kura temats ir Eiropas Savienības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos. Diplomdarba mērķis ir balstoties uz Eiropas Savienības fondu politiku un sniegtā ES finansējuma atbalsta uzņēmējdarbībai reģionos analīzi, un izstrādāt priekšlikumus turpmākai Kohēzijas politikas ieviešanai un administrēšanai Latvijā. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika analizēta Eiropas Savienības Kohēzijas politika un ES fondu finansēšanas prioritātes. Diplomdarba otrajā nodaļā tika analizēta Eiropas Savienības fondu plānošana Latvijā no 2007.-2013.gadam, Latvijas uzņēmējdarbības vide un reģionālās tendences Latvijas teritorijā Diplomdarbā trešajā nodaļā tiek pētītas Latvijas Investīciju attīstības aģentūras un Valsts Reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošās Eiropas Savienības fondu aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai novados plānošanas perioda laika posmā no 2007.-2013.gadam. Darbā tika salīdzināti novadi, kas saņēma ES atbalstu, un novadi, kas nepiedalījās finansētajās aktivitātēs, pēc sociālekonomiskajiem rādītājiem, izvērtēti aktivitāšu sasniedzamie rādītāji un sniegti priekšlikumi Kohēzijas politikas vadīšanai nākamajā plānošanas periodā. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli, 18 tabulas un 1 pielikums uz 5 lappusēm. Darbā izmantotas 80 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Reģionālā attīstība, ES struktūrfondi, ES finansējums, ES finansējums uzņēmējdarbībai
Atslēgas vārdi angļu valodā Regional Development, EU funds, EU financial supports, EU funding for entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2014 11:08:51