Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Eiropas Savienības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos”
Title in English ”European Union Support for Entrepreneurship in Regions”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V.Ozoliņa
Reviewer
Abstract Diplomdarba autore Dina Petroviča izstrādāja darbu, kura temats ir Eiropas Savienības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos. Diplomdarba mērķis ir balstoties uz Eiropas Savienības fondu politiku un sniegtā ES finansējuma atbalsta uzņēmējdarbībai reģionos analīzi, un izstrādāt priekšlikumus turpmākai Kohēzijas politikas ieviešanai un administrēšanai Latvijā. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika analizēta Eiropas Savienības Kohēzijas politika un ES fondu finansēšanas prioritātes. Diplomdarba otrajā nodaļā tika analizēta Eiropas Savienības fondu plānošana Latvijā no 2007.-2013.gadam, Latvijas uzņēmējdarbības vide un reģionālās tendences Latvijas teritorijā Diplomdarbā trešajā nodaļā tiek pētītas Latvijas Investīciju attīstības aģentūras un Valsts Reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošās Eiropas Savienības fondu aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai novados plānošanas perioda laika posmā no 2007.-2013.gadam. Darbā tika salīdzināti novadi, kas saņēma ES atbalstu, un novadi, kas nepiedalījās finansētajās aktivitātēs, pēc sociālekonomiskajiem rādītājiem, izvērtēti aktivitāšu sasniedzamie rādītāji un sniegti priekšlikumi Kohēzijas politikas vadīšanai nākamajā plānošanas periodā. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 11 attēli, 18 tabulas un 1 pielikums uz 5 lappusēm. Darbā izmantotas 80 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Reģionālā attīstība, ES struktūrfondi, ES finansējums, ES finansējums uzņēmējdarbībai
Keywords in English Regional Development, EU funds, EU financial supports, EU funding for entrepreneurship
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.12.2014 11:08:51