Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam kā instruments Latvijas enerģētikas nozares attīstības veicināšanai”
Nosaukums angļu valodā ”European Union Strategy for the Baltic Sea Region as a Tool to Facilitate Development of the Latvian Energy Sector”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs O.Bogdanova
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu ,,Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam kā instruments Latvijas enerģētikas nozares attīstības veicināšanai maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Linda Tuvikene. Maģistra darba mērķis ir, izvērtējot enerģētikas aktualitātes reģionā, kā arī Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam sniegtās iespējas, izstrādāt rekomendācijas enerģētikas nozares problēmu risināšanai Latvijā, izmantojot stratēģijas aktivitātes. Darba pirmajā nodaļā ir apskatītas reģionālo stratēģiju īpatnības un vispārīgs raksturojums, detalizētāk apskatot ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Papildus tam ir apskatīti arī citi iespējamie sadarbības formāti Baltijas jūras reģionā bez stratēģijām. Darba otrajā nodaļā ir veikts enerģētikas nozares apskats un analīze. Nodaļā ir apskatīti un analizēti gan enerģētikas politikas pamatprincipi un mērķi, gan enerģētikas tirgus kopumā, koncentrējoties uz elektroenerģijas, dabas gāzes, siltumapgādes sektoru. Analīzes rezultātā ir identificētas atsevišķas enerģētikas nozarē pastāvošās problēmas Latvijā, kā rezultātā ir izveidota aktuālo jautājumu un pastāvošo risinājumu sistēma, kas atspoguļo sadarbības formātus Baltijas jūras reģionā, kuru ietvaros var tikt risinātas minētās problēmas. Darba trešajā nodaļā ir detalizēti analizēta stratēģijas prioritārā joma ’Enerģētika’’, izvērtējot tajā ietvertās aktivitātes un paraugprojektus un to atbilstību enerģētikas politikas mērķiem. Papildus tam tiek veikta arī ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam salīdzināšana ar ES stratēģiju Donavas reģionam, koncentrējoties uz enerģētikas prioritāti, lai izvērtētu labās prakses piemērus abu minēto stratēģiju īstenošanā. Nodaļas noslēgumā ir definētas galvenās ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam darbības priekšrocības un trūkumi. Darba noslēdzošajā jeb ceturtajā nodaļā ir pamatota darba otrajā un trešajā nodaļā konstatēto problēmu un risinājumu nepieciešamība, baltoties arī uz veiktajām intervijām ar ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam dalībvalstu koordinatoriem un enerģētikas nozares ekspertiem. Tiek veikts novērtējums un piedāvātas rekomendācijas atsevišķu stratēģijas aktivitāšu pilnveidošanai, kā arī izstrādāta rīcības programma stratēģijas prioritārās jomas ’Enerģētika’’ uzlabošanai, ietverot atsevišķas enerģētikas nozares problēmas. Maģistra darba apjoms 112 lpp., kur ir iekļautas 15 tabulas, 11 attēli, 8 pielikumi uz 15 lpp. un 94 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām teorētiskās, divām analītiskajām un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam, makroreģions, reģionālā sadarbība, enerģētika
Atslēgas vārdi angļu valodā EU Strategy for the Baltic Sea region, macro-region, regional cooperation, energy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2014 12:10:31