Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam kā instruments Latvijas enerģētikas nozares attīstības veicināšanai”
Title in English ”European Union Strategy for the Baltic Sea Region as a Tool to Facilitate Development of the Latvian Energy Sector”
Author Linda Tuvikene
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor O.Bogdanova
Reviewer
Abstract Maģistra darbu ,,Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam kā instruments Latvijas enerģētikas nozares attīstības veicināšanai maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Linda Tuvikene. Maģistra darba mērķis ir, izvērtējot enerģētikas aktualitātes reģionā, kā arī Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam sniegtās iespējas, izstrādāt rekomendācijas enerģētikas nozares problēmu risināšanai Latvijā, izmantojot stratēģijas aktivitātes. Darba pirmajā nodaļā ir apskatītas reģionālo stratēģiju īpatnības un vispārīgs raksturojums, detalizētāk apskatot ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Papildus tam ir apskatīti arī citi iespējamie sadarbības formāti Baltijas jūras reģionā bez stratēģijām. Darba otrajā nodaļā ir veikts enerģētikas nozares apskats un analīze. Nodaļā ir apskatīti un analizēti gan enerģētikas politikas pamatprincipi un mērķi, gan enerģētikas tirgus kopumā, koncentrējoties uz elektroenerģijas, dabas gāzes, siltumapgādes sektoru. Analīzes rezultātā ir identificētas atsevišķas enerģētikas nozarē pastāvošās problēmas Latvijā, kā rezultātā ir izveidota aktuālo jautājumu un pastāvošo risinājumu sistēma, kas atspoguļo sadarbības formātus Baltijas jūras reģionā, kuru ietvaros var tikt risinātas minētās problēmas. Darba trešajā nodaļā ir detalizēti analizēta stratēģijas prioritārā joma ’Enerģētika’’, izvērtējot tajā ietvertās aktivitātes un paraugprojektus un to atbilstību enerģētikas politikas mērķiem. Papildus tam tiek veikta arī ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam salīdzināšana ar ES stratēģiju Donavas reģionam, koncentrējoties uz enerģētikas prioritāti, lai izvērtētu labās prakses piemērus abu minēto stratēģiju īstenošanā. Nodaļas noslēgumā ir definētas galvenās ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam darbības priekšrocības un trūkumi. Darba noslēdzošajā jeb ceturtajā nodaļā ir pamatota darba otrajā un trešajā nodaļā konstatēto problēmu un risinājumu nepieciešamība, baltoties arī uz veiktajām intervijām ar ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam dalībvalstu koordinatoriem un enerģētikas nozares ekspertiem. Tiek veikts novērtējums un piedāvātas rekomendācijas atsevišķu stratēģijas aktivitāšu pilnveidošanai, kā arī izstrādāta rīcības programma stratēģijas prioritārās jomas ’Enerģētika’’ uzlabošanai, ietverot atsevišķas enerģētikas nozares problēmas. Maģistra darba apjoms 112 lpp., kur ir iekļautas 15 tabulas, 11 attēli, 8 pielikumi uz 15 lpp. un 94 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām teorētiskās, divām analītiskajām un praktiskā pētījuma daļas.
Keywords ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam, makroreģions, reģionālā sadarbība, enerģētika
Keywords in English EU Strategy for the Baltic Sea region, macro-region, regional cooperation, energy
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.12.2014 12:10:31