Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Zaļās loģistikas attīstības tendences Eiropā”
Nosaukums angļu valodā ”Green Logistics Development Trends in Europe”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs P.Patļins
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Zaļās loģistikas attīstības tendences Eiropā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Lelde Ķelpiņa. Viena no pētītākajām un aktuālākajām problēmām pēdējos gados ir vides piesārņojumus un videi nodarītais kaitējums. Vislielāko ietekmi uz vidi rada tieši autotransports. Pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus dzelzceļa transporta optimālākai izmantošanai loģistikas un transporta uzņēmumos. Izpētīt un salīdzināt Ziemeļvalstu pieredzi zaļās loģistikas jomā un, analizējot anketā iegūtos rezultātus, izpētīt praktisko situāciju zaļās loģistikas jomā transporta un loģistikas uzņēmumos. Uzdevumu izpildīšanai un mērķu sasniegšanai maģistra darbs tika iedalīts trīs daļās. Maģistra darba pirmā daļa ir teorētiska, otrajā daļā sniegta Ziemeļvalstu pieredze ieviešot un īstenojot zaļās loģistikas mehānismus, trešajā daļā tiek analizēti iegūto anketu rezultāti no nozares speciālistiem. Pētījuma rezultātā secināts, ka zaļās loģistikas attīstība ir attīstības stadijā un loģistikas un transporta uzņēmumiem daudz ir jāstrādā pie tā, lai uzlabotu pastāvošo situāciju. Maģistra darba apjoms ir 88 lpp., kur ir iekļautas 9 tabulas, 16 attēli, un 56 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Zaļā loģistika, transports, vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Green logistics, transport, environment
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2014 10:38:53