Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Zaļās loģistikas attīstības tendences Eiropā”
Title in English ”Green Logistics Development Trends in Europe”
Author Lelde Ķelpiņa
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor P.Patļins
Reviewer
Abstract Maģistra darbu Zaļās loģistikas attīstības tendences Eiropā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Lelde Ķelpiņa. Viena no pētītākajām un aktuālākajām problēmām pēdējos gados ir vides piesārņojumus un videi nodarītais kaitējums. Vislielāko ietekmi uz vidi rada tieši autotransports. Pētījuma mērķis ir izstrādāt priekšlikumus dzelzceļa transporta optimālākai izmantošanai loģistikas un transporta uzņēmumos. Izpētīt un salīdzināt Ziemeļvalstu pieredzi zaļās loģistikas jomā un, analizējot anketā iegūtos rezultātus, izpētīt praktisko situāciju zaļās loģistikas jomā transporta un loģistikas uzņēmumos. Uzdevumu izpildīšanai un mērķu sasniegšanai maģistra darbs tika iedalīts trīs daļās. Maģistra darba pirmā daļa ir teorētiska, otrajā daļā sniegta Ziemeļvalstu pieredze ieviešot un īstenojot zaļās loģistikas mehānismus, trešajā daļā tiek analizēti iegūto anketu rezultāti no nozares speciālistiem. Pētījuma rezultātā secināts, ka zaļās loģistikas attīstība ir attīstības stadijā un loģistikas un transporta uzņēmumiem daudz ir jāstrādā pie tā, lai uzlabotu pastāvošo situāciju. Maģistra darba apjoms ir 88 lpp., kur ir iekļautas 9 tabulas, 16 attēli, un 56 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Keywords Zaļā loģistika, transports, vide
Keywords in English Green logistics, transport, environment
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.12.2014 10:38:53