Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Konteinervilcienu pakalpojumu attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Development Perspectives for the Container Train Services in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs D.Solovjovs
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbu Konteinervilcienu pakalpojumu attīstības perspektīvas Latvijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Sergejs Lukins. Pētījuma mērķis ir balstoties uz Latvijas konteinervilcienu priekšrocību analīzi, izstrādāt priekšlikumus konteinervilcienu pakalpojumu attīstības veicināšanai Latvijā. Darba izstrādē ir izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, tajā skaitā, statistiskā datu analīzes metode, kā arī SVID analīze. Maģistra darba ietvaros tiek analizētas Latvijas konteinervilcienu pakalpojumu priekšrocības un attīstības perspektīvas, kas varētu tikt izmantotas jauno konteinerkravu piesaistei Latvijas tranzīta koridorā. Maģistra darba novitāte ir rīcības plāns Latvijas konteinervilcienu pakalpojumu attīstības veicināšanai, kas sastāv no sekojošiem punktiem: 1. Konteinervilcienu un jūras līniju integrēto loģistikas piedāvājumu veidošana intermodāliem pārvadājumiem; 2. Konsolidēto loģistikas piedāvājumu cenu piedāvājumu veidošana; 3. Interneta mājas lapas izveide Latvijas konteinervilcienu pakalpojumu popularizēšanai; 4. Intermodālā loģistikas operatora pārstāvniecības izveide konteinervilciena Zubr pakalpojumu piedāvājumu popularizēšanai Stambulā, Turcijā; 5. Intermodālā loģistikas operatora pārstāvniecības izveide konteinervilciena Baltika Tranzit pakalpojumu piedāvājumu popularizēšanai Čjuncinā un Urumči, Ķīnā; 6. Latvijas dzelzceļa elektrifikācijas projekta realizācija; 7. Iespējas atbalstīt Latvijas konteinervilcienu pakalpojumus no ES atbalsta instrumentiem Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF). Pētījuma praktisko lietderību nosaka Latvijas konteinervilcienu loģistikas pakalpojumu novērtējums, salīdzinot ar citiem transporta veidiem, kā arī kaimiņvalstu konteinervilcienu pakalpojumiem, kā rezultātā izstrādātie priekšlikumi ir saistoši Latvijas konteinervilcienu pakalpojumu attīstības turpmākai plānošanai. Maģistra darba apjoms ir 111. lpp., kur ir iekļautas 21 tabulas, 38 attēli, 4 pielikumi uz 4 lpp. un 67 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma un projekta daļas.
Atslēgas vārdi konteinervilcieni, dzelzceļa pārvadājumi, loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā container trains, railway transportation, logistics
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2014 23:57:58