Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Konteinervilcienu pakalpojumu attīstības perspektīvas Latvijā”
Title in English „Development Perspectives for the Container Train Services in Latvia”
Author Sergejs Lukins
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor D.Solovjovs
Reviewer
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darbu Konteinervilcienu pakalpojumu attīstības perspektīvas Latvijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Sergejs Lukins. Pētījuma mērķis ir balstoties uz Latvijas konteinervilcienu priekšrocību analīzi, izstrādāt priekšlikumus konteinervilcienu pakalpojumu attīstības veicināšanai Latvijā. Darba izstrādē ir izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, tajā skaitā, statistiskā datu analīzes metode, kā arī SVID analīze. Maģistra darba ietvaros tiek analizētas Latvijas konteinervilcienu pakalpojumu priekšrocības un attīstības perspektīvas, kas varētu tikt izmantotas jauno konteinerkravu piesaistei Latvijas tranzīta koridorā. Maģistra darba novitāte ir rīcības plāns Latvijas konteinervilcienu pakalpojumu attīstības veicināšanai, kas sastāv no sekojošiem punktiem: 1. Konteinervilcienu un jūras līniju integrēto loģistikas piedāvājumu veidošana intermodāliem pārvadājumiem; 2. Konsolidēto loģistikas piedāvājumu cenu piedāvājumu veidošana; 3. Interneta mājas lapas izveide Latvijas konteinervilcienu pakalpojumu popularizēšanai; 4. Intermodālā loģistikas operatora pārstāvniecības izveide konteinervilciena Zubr pakalpojumu piedāvājumu popularizēšanai Stambulā, Turcijā; 5. Intermodālā loģistikas operatora pārstāvniecības izveide konteinervilciena Baltika Tranzit pakalpojumu piedāvājumu popularizēšanai Čjuncinā un Urumči, Ķīnā; 6. Latvijas dzelzceļa elektrifikācijas projekta realizācija; 7. Iespējas atbalstīt Latvijas konteinervilcienu pakalpojumus no ES atbalsta instrumentiem Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF). Pētījuma praktisko lietderību nosaka Latvijas konteinervilcienu loģistikas pakalpojumu novērtējums, salīdzinot ar citiem transporta veidiem, kā arī kaimiņvalstu konteinervilcienu pakalpojumiem, kā rezultātā izstrādātie priekšlikumi ir saistoši Latvijas konteinervilcienu pakalpojumu attīstības turpmākai plānošanai. Maģistra darba apjoms ir 111. lpp., kur ir iekļautas 21 tabulas, 38 attēli, 4 pielikumi uz 4 lpp. un 67 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma un projekta daļas.
Keywords konteinervilcieni, dzelzceļa pārvadājumi, loģistika
Keywords in English container trains, railway transportation, logistics
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 11.12.2014 23:57:58