Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums Muitošanas procesā pieejamo atvieglojumu izmantošanas lietderīguma analīze SIA K.I.F.
Nosaukums angļu valodā Analysis of K.I.F. Ltd. Available Benefits Used for Customs Clearance Process
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents x
Anotācija Darba tēma ir Muitošanas procesā pieejamo atvieglojumu izmantošanas lietderīguma analīze SIA K.I.F. Diplomdarbā tiek apskatīti un pētīti komersantiem piešķirtie atvieglojumi muitošanas procesā Latvijā. Tiek sīkāk analizētas atļaujas, lai muitas process notiktu pēc atvieglotiem nosacījumiem-to iegūšanas un zaudēšanas kārtība, izmantošanas priekšrocības, pienākumi un tiesības to izmantošanā. Tiek analizēti sertifikāti, ko var iegūt un izmantot visā Eiropas Savienības muitas teritorijā. Darba pēdējā daļā tiek pētīts - uzņēmums SIA K.I.F. - , tam piešķirtie atvieglojumi un sertifikāti, analizēta to izmantošanas efektivitāte ikdienā darbojoties kā muitošanas pakalpojumu sniedzējiem. Darba mērķis ir noteikt,vai SIA K.I.F. ieguldot laiku un resursus muitošanas atvieglojumu iegūšanā, reāli gūst priekšrocības, kuras sekmē uzņēmuma pamatdarbību, t.i. sniedzot muitošanas pakalpojumus. Lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi tika izvirzīti šādi uzdevumi: Izpētīt kravu muitošanas procesu parastā kārtībā (bez atvieglojumu izmantošanas); Izvērtēt iespējamos muitošanas procesā izmantojamos atvieglojumus; Izpētīt izmantojamo atvieglojumu piemērotību katram no muitošans procesā iesaistītajam dalībniekam; Analizēt SIA K.I.F. iegūtās priekšrocības; Salīdzināt ieguldītos resursus ar iegūtajiem labumiem; Izstrādāt priekšlikumus muitošanas atvieglojumu attīstībai Latvijā. Pētījuma laikā tika secināts, ka Latvijā aktīvi tiek izmantoti dažāda veida muitas atvieglojumi. Ar vien lielāka uzmanība tiek pievērsta muitošanas procesa atvieglošanai: komersantiem tiek piešķirti privileģēti statusi un atļaujas. Latvijā, kā tranzīta koridorā, veiksmīgi darbojās muitas formalitāšu pakalpojumu sniedzēji. Tie aktīvi iesaistās sadarbībā ar muitas iestādēm,veicinot un izstrādājot kopīgus risinājumus procedūru vienkāršošanā. Darba apjoms 66 lappuses un ietverti 6 attēli, 2 tabulas un 21 bibliogrāfiskā vienība. Darba praktiskajā daļā analizēti SIA K.I.F. iekšējie statistiskie dati. Dati apkopoti un izanalizēti
Atslēgas vārdi Muitošanas procesa atvieglojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Benefits of customs clearance
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2014 15:28:04