Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language Muitošanas procesā pieejamo atvieglojumu izmantošanas lietderīguma analīze SIA K.I.F.
Title in English Analysis of K.I.F. Ltd. Available Benefits Used for Customs Clearance Process
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer x
Abstract Darba tēma ir Muitošanas procesā pieejamo atvieglojumu izmantošanas lietderīguma analīze SIA K.I.F. Diplomdarbā tiek apskatīti un pētīti komersantiem piešķirtie atvieglojumi muitošanas procesā Latvijā. Tiek sīkāk analizētas atļaujas, lai muitas process notiktu pēc atvieglotiem nosacījumiem-to iegūšanas un zaudēšanas kārtība, izmantošanas priekšrocības, pienākumi un tiesības to izmantošanā. Tiek analizēti sertifikāti, ko var iegūt un izmantot visā Eiropas Savienības muitas teritorijā. Darba pēdējā daļā tiek pētīts - uzņēmums SIA K.I.F. - , tam piešķirtie atvieglojumi un sertifikāti, analizēta to izmantošanas efektivitāte ikdienā darbojoties kā muitošanas pakalpojumu sniedzējiem. Darba mērķis ir noteikt,vai SIA K.I.F. ieguldot laiku un resursus muitošanas atvieglojumu iegūšanā, reāli gūst priekšrocības, kuras sekmē uzņēmuma pamatdarbību, t.i. sniedzot muitošanas pakalpojumus. Lai sasniegtu iepriekšminēto mērķi tika izvirzīti šādi uzdevumi: Izpētīt kravu muitošanas procesu parastā kārtībā (bez atvieglojumu izmantošanas); Izvērtēt iespējamos muitošanas procesā izmantojamos atvieglojumus; Izpētīt izmantojamo atvieglojumu piemērotību katram no muitošans procesā iesaistītajam dalībniekam; Analizēt SIA K.I.F. iegūtās priekšrocības; Salīdzināt ieguldītos resursus ar iegūtajiem labumiem; Izstrādāt priekšlikumus muitošanas atvieglojumu attīstībai Latvijā. Pētījuma laikā tika secināts, ka Latvijā aktīvi tiek izmantoti dažāda veida muitas atvieglojumi. Ar vien lielāka uzmanība tiek pievērsta muitošanas procesa atvieglošanai: komersantiem tiek piešķirti privileģēti statusi un atļaujas. Latvijā, kā tranzīta koridorā, veiksmīgi darbojās muitas formalitāšu pakalpojumu sniedzēji. Tie aktīvi iesaistās sadarbībā ar muitas iestādēm,veicinot un izstrādājot kopīgus risinājumus procedūru vienkāršošanā. Darba apjoms 66 lappuses un ietverti 6 attēli, 2 tabulas un 21 bibliogrāfiskā vienība. Darba praktiskajā daļā analizēti SIA K.I.F. iekšējie statistiskie dati. Dati apkopoti un izanalizēti
Keywords Muitošanas procesa atvieglojumi
Keywords in English Benefits of customs clearance
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 19.12.2014 15:28:04