Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas augstākās izglītības eksporta veicināšanas modelis”
Nosaukums angļu valodā „Latvian Higher Education Export Development Model”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Lapiņa
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Latvijas augstākās izglītības eksporta veicināšanas modelis maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Renāte Roga. Pirmajā darba daļā tiek sniegts augstākās izglītības eksporta raksturojums un ietekmējošo faktoru izvērtējums. Darba otrā daļa sastāv no padziļināta ieskata Latvijas augstākās izglītības eksporta kontekstā, kā arī divu universitāšu (Rīgas Tehniskās universitātes un Tallinas Tehnoloģiju universitātes) darbībā, izvērtējot augstskolu internacionalizācijas aspektus. Autores izstrādātās anketas metodikas apraksts, kas balstīts uz teorētiskajā literatūrā sniegtās informācijas analīzi, un anketēšanas rezultāti, kas ir arīdzan viens no darba novitātes elementiem, ir iekļauti darba otrajā daļā. Kopējais respondentu skaits ir 5156, no kuriem iegūtas 350 derīgas anketas, kas ir 6,8% no kopējā izsūtīto anketu skaita. Maģistra darba trešajā nodaļā autore izstrādā vēl divus novitātes elementus: 1. ieteikumi ārvalstu studentu apmierinātības uzlabošanai Latvijas augstskolās; 2. Latvijas augstākās izglītības eksporta veicināšanas modelis. Darbā secināts, ka nepieciešamas izmaiņas valsts normatīvajos aktos, lai paplašinātu internacionalizācijas iespējas Latvijas augstskolām, kā arī nodrošinātu starptautisku studiju vidi pašmāju studentiem. Vienlaikus tiek piedāvāts vienkāršot ārzemju studentu uzņemšanas procesu, ieviešot izmaiņas imigrācijas procedūru kārtošanā. Identiska satura studiju programmas latviešu valodā un svešvalodās piedāvāts apvienot, lai celtu studiju kvalitāti, kā arī ekonomētu augstskolas resursus. Maģistra darba apjoms ir 84 lpp., kur ir iekļauta 1 tabula, 50 attēli, 4 pielikumi uz 16 lpp. un 69 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Internacionalizācija, augstākās izglītības eksports, ārzemju studenti
Atslēgas vārdi angļu valodā Internationalization, higher education export, foreign students
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2014 15:44:25