Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas augstākās izglītības eksporta veicināšanas modelis”
Title in English „Latvian Higher Education Export Development Model”
Author Renāte Roga
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Lapiņa
Reviewer
Abstract Maģistra darbu Latvijas augstākās izglītības eksporta veicināšanas modelis maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Renāte Roga. Pirmajā darba daļā tiek sniegts augstākās izglītības eksporta raksturojums un ietekmējošo faktoru izvērtējums. Darba otrā daļa sastāv no padziļināta ieskata Latvijas augstākās izglītības eksporta kontekstā, kā arī divu universitāšu (Rīgas Tehniskās universitātes un Tallinas Tehnoloģiju universitātes) darbībā, izvērtējot augstskolu internacionalizācijas aspektus. Autores izstrādātās anketas metodikas apraksts, kas balstīts uz teorētiskajā literatūrā sniegtās informācijas analīzi, un anketēšanas rezultāti, kas ir arīdzan viens no darba novitātes elementiem, ir iekļauti darba otrajā daļā. Kopējais respondentu skaits ir 5156, no kuriem iegūtas 350 derīgas anketas, kas ir 6,8% no kopējā izsūtīto anketu skaita. Maģistra darba trešajā nodaļā autore izstrādā vēl divus novitātes elementus: 1. ieteikumi ārvalstu studentu apmierinātības uzlabošanai Latvijas augstskolās; 2. Latvijas augstākās izglītības eksporta veicināšanas modelis. Darbā secināts, ka nepieciešamas izmaiņas valsts normatīvajos aktos, lai paplašinātu internacionalizācijas iespējas Latvijas augstskolām, kā arī nodrošinātu starptautisku studiju vidi pašmāju studentiem. Vienlaikus tiek piedāvāts vienkāršot ārzemju studentu uzņemšanas procesu, ieviešot izmaiņas imigrācijas procedūru kārtošanā. Identiska satura studiju programmas latviešu valodā un svešvalodās piedāvāts apvienot, lai celtu studiju kvalitāti, kā arī ekonomētu augstskolas resursus. Maģistra darba apjoms ir 84 lpp., kur ir iekļauta 1 tabula, 50 attēli, 4 pielikumi uz 16 lpp. un 69 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Keywords Internacionalizācija, augstākās izglītības eksports, ārzemju studenti
Keywords in English Internationalization, higher education export, foreign students
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 11.12.2014 15:44:25