Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas ekspedīcijas uzņēmumu sadarbības iespējas Vācijā”
Nosaukums angļu valodā ”Cooperation Opportunities for Latvian Freight Forwarding Companies in Germany”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Latvijas ekspedīcijas uzņēmumu sadarbības iespējas Vācijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Māra Zahare. Pētījuma objekts - sadarbības process starp Latvijas un Vācijas uzņēmumiem. Pētījuma priekšmets - Latvijas ekspedīcijas uzņēmumu sadarbības iespējas Vācijā. Maģistra darba mērķis - analizēt Latvijas ekspedīcijas uzņēmumu perspektīvas darbības paplašināšanai Vācijas tirgū, kā rezultātā izstrādāt sadarbības modeli. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēti starptautisko ekonomisko sakaru teorētiskie aspekti. Pētīta starptautisko attiecību nozīme, kas veidojas starp valstīm. Raksturota starptautiskā ekonomika, starptautiskā tirdzniecība, integrācija un globalizācijas process. Autore pēta iespējamās nacionālo kultūru atšķirības, kas ir kļuvušas par nozīmīgu daļu biznesa vidē. Otrajā nodaļā tiek analizēta transporta un uzglabāšanas nozare. Autore pēta ar autotransportu pārvadātos kravu apjomus iekšzemē un starptautiskos kravu pārvadājumus, kā arī pārvadātās preču grupas. Raksturotas Latvijas priekšrocības, trūkumi un iespējas. Izvērtēta ekspedīcijas uzņēmumu vieta un nozīme nozarē, kā arī analizēti auto kravu pārvadājumu uzņēmumi. Trešajā nodaļā tiek pētīta Latvijas un Vācijas ekonomiskā sadarbība un attiecības, tirdzniecības dinamika, ārējā tirdzniecība - preču un pakalpojumu eksports un imports. Šajā nodaļā autore apraksta biznesa kultūru un etiķeti Vācijā. Ceturtajā nodaļā kā novitāti autore piedāvā sadarbības modeli Latvijas ekspedīcijas uzņēmumiem darbības paplašināšanai Vācijas tirgū. Autore izvērtē sadarbības modeļa izstrādes procesu, kas ietver problēmas identifikāciju, sadarbības modeļa nepieciešamību, veicamos uzdevumus, priekšnosacījumus veiksmīgām sadarbības iespējām, kā arī modeļa mērķi. Viens no būtiskākajiem veicamajiem uzdevumiem modeļa izstrādē ir autores izveidotā LEUSIV tīmekļa vietne. Vortāls ir izveidots Latvijas ekspedīcijas uzņēmumiem, taču to var izmantot ikviena juridiska un fiziska persona, kurai ir interese par Vācijas uzņēmumiem, kravu pārvadājumiem, biznesa kultūru un etiķeti Vācijā. Sadarbības modelis palīdz izveidot veiksmīgu biznesa politiku ar Vācijas uzņēmumiem un pēc autores domām, veicot papildus pētījumus, varētu tikt izmantots arī sadarbībai ar citām valstīm. Maģistra darba apjoms ir 87 lpp., kur ir iekļautas 16 tabulas, 38 attēli, 7 pielikumi uz 13 lpp. un 71 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi ekspedīcijas uzņēmumi, sadarbības iespējas, modelis, tīmekļa vietne
Atslēgas vārdi angļu valodā freight forwarding companies, cooperation opportunities, model, website
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2014 13:42:12