Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas ekspedīcijas uzņēmumu sadarbības iespējas Vācijā”
Title in English ”Cooperation Opportunities for Latvian Freight Forwarding Companies in Germany”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer
Abstract Maģistra darbu Latvijas ekspedīcijas uzņēmumu sadarbības iespējas Vācijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Māra Zahare. Pētījuma objekts - sadarbības process starp Latvijas un Vācijas uzņēmumiem. Pētījuma priekšmets - Latvijas ekspedīcijas uzņēmumu sadarbības iespējas Vācijā. Maģistra darba mērķis - analizēt Latvijas ekspedīcijas uzņēmumu perspektīvas darbības paplašināšanai Vācijas tirgū, kā rezultātā izstrādāt sadarbības modeli. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēti starptautisko ekonomisko sakaru teorētiskie aspekti. Pētīta starptautisko attiecību nozīme, kas veidojas starp valstīm. Raksturota starptautiskā ekonomika, starptautiskā tirdzniecība, integrācija un globalizācijas process. Autore pēta iespējamās nacionālo kultūru atšķirības, kas ir kļuvušas par nozīmīgu daļu biznesa vidē. Otrajā nodaļā tiek analizēta transporta un uzglabāšanas nozare. Autore pēta ar autotransportu pārvadātos kravu apjomus iekšzemē un starptautiskos kravu pārvadājumus, kā arī pārvadātās preču grupas. Raksturotas Latvijas priekšrocības, trūkumi un iespējas. Izvērtēta ekspedīcijas uzņēmumu vieta un nozīme nozarē, kā arī analizēti auto kravu pārvadājumu uzņēmumi. Trešajā nodaļā tiek pētīta Latvijas un Vācijas ekonomiskā sadarbība un attiecības, tirdzniecības dinamika, ārējā tirdzniecība - preču un pakalpojumu eksports un imports. Šajā nodaļā autore apraksta biznesa kultūru un etiķeti Vācijā. Ceturtajā nodaļā kā novitāti autore piedāvā sadarbības modeli Latvijas ekspedīcijas uzņēmumiem darbības paplašināšanai Vācijas tirgū. Autore izvērtē sadarbības modeļa izstrādes procesu, kas ietver problēmas identifikāciju, sadarbības modeļa nepieciešamību, veicamos uzdevumus, priekšnosacījumus veiksmīgām sadarbības iespējām, kā arī modeļa mērķi. Viens no būtiskākajiem veicamajiem uzdevumiem modeļa izstrādē ir autores izveidotā LEUSIV tīmekļa vietne. Vortāls ir izveidots Latvijas ekspedīcijas uzņēmumiem, taču to var izmantot ikviena juridiska un fiziska persona, kurai ir interese par Vācijas uzņēmumiem, kravu pārvadājumiem, biznesa kultūru un etiķeti Vācijā. Sadarbības modelis palīdz izveidot veiksmīgu biznesa politiku ar Vācijas uzņēmumiem un pēc autores domām, veicot papildus pētījumus, varētu tikt izmantots arī sadarbībai ar citām valstīm. Maģistra darba apjoms ir 87 lpp., kur ir iekļautas 16 tabulas, 38 attēli, 7 pielikumi uz 13 lpp. un 71 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords ekspedīcijas uzņēmumi, sadarbības iespējas, modelis, tīmekļa vietne
Keywords in English freight forwarding companies, cooperation opportunities, model, website
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 11.12.2014 13:42:12