Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautisko piegādātāju sadarbības vadības modeļa pilnveidošana elektronikas ražošanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā ”Development of Cooperation Model for International Suppliers Management in Electronics Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs A.Auziņa-Emsiņa
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Starptautisko piegādātāju sadarbības vadības modeļa pilnveidošana elektronikas ražošanas uzņēmumos maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Laura Damberga. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt pilnveidotu starptautisko piegādātāju sadarbības modeli elektronikas ražošanas uzņēmumos un noteikt galvenos elementus piegādātāju snieguma novērtēšanai, izpētot plašāk lietotās starptautisko piegādātāju snieguma novērtēšanas metodes. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir veikts starptautisko piegādātāju pārvaldības procesa un tā elementu teorētiskais apskats. Tiek apskatīti tādi jautājumi kā piegādātāju attiecību pārvaldības nozīmīgums, Lean Six Sigma pārvaldība, starptautisko iepirkumu un piegādes vadības process, piegādātāju atlase, piegādātāju snieguma pārvaldība un piegādātāju segmentācija elektronikas ražošanas uzņēmumos. Otrajā nodaļā ir veikta piegādātāju snieguma novērtēšanas kritēriju un metožu analīze. Kā galvenās analizētās novērtēšanas metodes tika izvēlētas kategoriskā metode, svērtā punkta metode un uz izmaksām balstīta metode. Papildus metožu novērtēšanai tika analizēta elektronikas ražošanas nozare. Nodaļas noslēgumā ir analizēti un izvēlēti piegādātāju snieguma novērtēšanas kritēriji. Trešajā nodaļā ir apskatītas starptautisko piegādātāju sadarbības modeļa pilnveidošanas iespējas. Lai to varētu noteikt, tika analizēts viens no Latvijā vadošajiem elektronikas ražošanas uzņēmumiem SIA Lexel Fabrika. Tika veikts šī uzņēmuma darbības apskats un izvērtēts pastāvošais piegādātāju pārvaldības modelis. Maģistra darba novitāte ir izstrādāts pilnveidots modelis un piegādātāju snieguma novērtēšanas karte, kā arī novērtēta tās pielietošana praksē elektronikas ražošanas uzņēmumos. Maģistra darba apjoms ir 91 lapa (neieskaitot pielikumus), kur ir iekļauti 23 attēli un 20 tabulas, kā arī 6 pielikumi uz 9 lapām un 56 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Piegādātāju pārvaldība, piegādātāju snieguma novērtēšana, piegādātāju snieguma novērtēšanas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Supplier management, supplier performance evaluation, supplier performance evaluation model
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2014 10:48:22