Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautisko piegādātāju sadarbības vadības modeļa pilnveidošana elektronikas ražošanas uzņēmumos”
Title in English ”Development of Cooperation Model for International Suppliers Management in Electronics Companies”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor A.Auziņa-Emsiņa
Reviewer
Abstract Maģistra darbu Starptautisko piegādātāju sadarbības vadības modeļa pilnveidošana elektronikas ražošanas uzņēmumos maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Laura Damberga. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt pilnveidotu starptautisko piegādātāju sadarbības modeli elektronikas ražošanas uzņēmumos un noteikt galvenos elementus piegādātāju snieguma novērtēšanai, izpētot plašāk lietotās starptautisko piegādātāju snieguma novērtēšanas metodes. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir veikts starptautisko piegādātāju pārvaldības procesa un tā elementu teorētiskais apskats. Tiek apskatīti tādi jautājumi kā piegādātāju attiecību pārvaldības nozīmīgums, Lean Six Sigma pārvaldība, starptautisko iepirkumu un piegādes vadības process, piegādātāju atlase, piegādātāju snieguma pārvaldība un piegādātāju segmentācija elektronikas ražošanas uzņēmumos. Otrajā nodaļā ir veikta piegādātāju snieguma novērtēšanas kritēriju un metožu analīze. Kā galvenās analizētās novērtēšanas metodes tika izvēlētas kategoriskā metode, svērtā punkta metode un uz izmaksām balstīta metode. Papildus metožu novērtēšanai tika analizēta elektronikas ražošanas nozare. Nodaļas noslēgumā ir analizēti un izvēlēti piegādātāju snieguma novērtēšanas kritēriji. Trešajā nodaļā ir apskatītas starptautisko piegādātāju sadarbības modeļa pilnveidošanas iespējas. Lai to varētu noteikt, tika analizēts viens no Latvijā vadošajiem elektronikas ražošanas uzņēmumiem SIA Lexel Fabrika. Tika veikts šī uzņēmuma darbības apskats un izvērtēts pastāvošais piegādātāju pārvaldības modelis. Maģistra darba novitāte ir izstrādāts pilnveidots modelis un piegādātāju snieguma novērtēšanas karte, kā arī novērtēta tās pielietošana praksē elektronikas ražošanas uzņēmumos. Maģistra darba apjoms ir 91 lapa (neieskaitot pielikumus), kur ir iekļauti 23 attēli un 20 tabulas, kā arī 6 pielikumi uz 9 lapām un 56 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Piegādātāju pārvaldība, piegādātāju snieguma novērtēšana, piegādātāju snieguma novērtēšanas modelis
Keywords in English Supplier management, supplier performance evaluation, supplier performance evaluation model
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 11.12.2014 10:48:22