Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Medicīnas centrs "Veselība", Cēsīs"
Nosaukums angļu valodā Medical center "Veseliba" in Cesis"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Jānis Lāčaunieks
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām sadaļām: • bakalaura darba sadaļas, bakalaura darba tēma ir „Nesošo sienu pastiprināšanas metodes”; • inženierprojekta., inženierprojekta tēma – „Medicīnas centrs „Veselība”, Cēsīs”. Bakalaura darbs sastāv no sešām nodaļām. Šajās nodaļās aplūkoti populārākie un biežāk pielietotie nesošo sienu konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi, salīdzinātas nesošo sienu konstrukciju pastiprināšanas metodes – sienu nestspējas palielināšana, uzstādot papildus kolonnu, pastiprināšana ar U profiliem un pastiprināmās sienas apbetonēšana, kā arī veikts šo metožu izbūves cenu salīdzinājums. Rezultātā iegūstot sienu pastiprināšanas risinājumu, kas ir ekanomiski izdevīgs un racionāls no konstruktīvā viedokļa. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts medicīnas centra ēkai. Ēkai ir taisnstūra konfigurācija ar izmēriem plānā 36,80 m × 66,80 m, tās augstums ir 7,52 m. Arhitektūras sadaļas paskaidrojuma rakstā aprakstīti objekta arhitektoniskie, konstruktīvie, ugunsdrošības risinājumi, un veikts norobežojošo kontrukciju siltumtehniskais aprēķins. Būvkonstrukciju daļā veikts galveno nesošo konstrukciju – dzelzsbetona pārseguma, sijas, kolonnas un dzelzsbetona pamata aprēķins, kā arī izstrādāta būvdarbu tenoloģijas daļa, veiktas vides un darba aizsardzības pasākumu apraksts. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, būvdarbu tehnoloģijas rasējumi, kā arī attēlots būvdarbu kalendārais plāns, materiālu, būvmašīnu un strādnieku plūsmas. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms – 135 lpp. Darbā iekļauti 46 attēli un 20 tabulas. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 10 A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Nesošo sienu pastiprināšanas metodes, medicīnas centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Strenghtening Methods of Load-Bearing Walls, Medical Center
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2014 17:03:24