Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Medicīnas centrs "Veselība", Cēsīs"
Title in English Medical center "Veseliba" in Cesis"
Author Kristīne Plētiena
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer Jānis Lāčaunieks
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām sadaļām: • bakalaura darba sadaļas, bakalaura darba tēma ir „Nesošo sienu pastiprināšanas metodes”; • inženierprojekta., inženierprojekta tēma – „Medicīnas centrs „Veselība”, Cēsīs”. Bakalaura darbs sastāv no sešām nodaļām. Šajās nodaļās aplūkoti populārākie un biežāk pielietotie nesošo sienu konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi, salīdzinātas nesošo sienu konstrukciju pastiprināšanas metodes – sienu nestspējas palielināšana, uzstādot papildus kolonnu, pastiprināšana ar U profiliem un pastiprināmās sienas apbetonēšana, kā arī veikts šo metožu izbūves cenu salīdzinājums. Rezultātā iegūstot sienu pastiprināšanas risinājumu, kas ir ekanomiski izdevīgs un racionāls no konstruktīvā viedokļa. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts medicīnas centra ēkai. Ēkai ir taisnstūra konfigurācija ar izmēriem plānā 36,80 m × 66,80 m, tās augstums ir 7,52 m. Arhitektūras sadaļas paskaidrojuma rakstā aprakstīti objekta arhitektoniskie, konstruktīvie, ugunsdrošības risinājumi, un veikts norobežojošo kontrukciju siltumtehniskais aprēķins. Būvkonstrukciju daļā veikts galveno nesošo konstrukciju – dzelzsbetona pārseguma, sijas, kolonnas un dzelzsbetona pamata aprēķins, kā arī izstrādāta būvdarbu tenoloģijas daļa, veiktas vides un darba aizsardzības pasākumu apraksts. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, būvdarbu tehnoloģijas rasējumi, kā arī attēlots būvdarbu kalendārais plāns, materiālu, būvmašīnu un strādnieku plūsmas. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms – 135 lpp. Darbā iekļauti 46 attēli un 20 tabulas. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 10 A1 formāta lapām.
Keywords Nesošo sienu pastiprināšanas metodes, medicīnas centrs
Keywords in English Strenghtening Methods of Load-Bearing Walls, Medical Center
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 14.06.2014 17:03:24