Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums 1,4-Dihidropiridīnu atropisomēru sintēze un izpēte
Nosaukums angļu valodā Synthesis and investigation of 1,4-dihydropyridine atropisomers
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., Baiba Turovska
Recenzents Dr. chem., Ērika Bizdēna
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt metodi 1,4-dihidropiridīnu atropizomēru sintēzei, izpētīt to ķīmiskās un elektroķīmiskās īpašības un novērtēt sintezēto savienojumu C(1)-C(4) saites rotācijas enerģijas barjeru, izmantojot mainīgas temperatūras KMR spektroskopiju un kvantu ķīmiskos aprēķinus. 1,4-Dihidropiridīnu atropizomēri tika iegūti, izmantojot divas pieejas: a) sintezējot 4-formilaizvietotus 1,4-dihidropiridīnus un tos ķīmiski modificējot ar stēriski lieliem amīniem, b) iegūstot 4-alkoksinaftil-1,4-dihidropirīnus modificētā Hanča sintēzē. Jauniegūto savienojumu struktūras tika pierādītas ar KMR, MS un IS spektroskopiju, kā arī rentgenstruktūranalīzi un elementanalīzi. 4-Alkoksinaftil-1,4-dihidropiridīni tika pētīti ar 1-D un 2-D KMR spektroskopiju dažādās temperatūrās, lai novērtētu to rotācijas enerģijas barjeras, un tie tika izvēlēti kā perspektīvākie atropizomēru iegūšanai. No KMR spektroskopijas rezultātiem aprēķinātās barjeras tika salīdzinātas ar kvantu ķīmiskajiem aprēķiniem, kas veikti ar Gaussian 09. Augstākās rotācijas enerģijas barjeras tika atrastas 4-(2-etoksi-1-naftil)-3,5-diciāno-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridīnam un 3,5-diciāno-4-(2-etoksi-1-naftil)-2-metil-6-(2-piridil)-1,4-dihidropiridīnam. Literatūras apskats ietver informāciju no 1882. līdz 2013.gadam un veidots, izmantojot datubāzes Reaxys, SciFinder un ScienceDirect. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un sastāv no 64 lappusēm, iekļauj 3 tabulas un 31 attēlu. Darbam pievienoti 8 pielikumi, un tam ir 48 atsauces.
Atslēgas vārdi 1,4-DIHIDROPIRIDĪNU ATVASINĀJUMI, ATROPIZOMĒRI, MAINĪGAS TEMPERATŪRAS KMR, ELEKTROOKSIDĒŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā 1,4-DIHYDROPYIRIDINE DERIVATIVES, ATROPISOMERS, VARIABLE TEMPERATURE NMR. ELECTROOXIDATION
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2014 12:38:09