Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Biodīzeļdegvielas kvalitātes ietekme uz jaukto degvielu īpašībām
Nosaukums angļu valodā Impact of biodiesel quality on diesel/biodiesel blend properties
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. habil. chem. V.Kampars
Recenzents Dr.sc.ing. I.Dreijers
Anotācija Maģistra darbā "Biodīzeļdegvielas kvalitātes ietekme uz jaukto degvielu īpašībām" ir izpētītas svarīgākās standartos LVS EN 590 un LVS EN 14214 minētas īpašības, kuras nosaka jaukto dīzeļdegvielu kvalitāti, atkarība no šo degvielu iegūšanai izmantotās biodīzeļdegvielas kvalitātes. Literatūras apskatā apkopota informācija par biodīzeļdegvielas kvalitātes, tai skaitā mono-, di-, triglicerīdu, glicerīna un metanola koncentrācijas, ietekmi uz jaukto degvielu raksturojumu. Atšķirībā no citu zinātnieku pētījumiem, šajā darbā izmantota arktiskā dīzeļdegviela. Darba ietvaros sintezēts glicerīdu maisījums un izpētītās biodīzeļdegvielas un jaukto degvielu zemo temperatūru īpašības, oksidēšanas stabilitāte, koksēšanas atlikums, blīvums, viskozitāte un uzliesmošanas temperatūra un šo īpašību maiņa atkarībā no biodīzeļdegvielas piemaisījumiem. Analīzēm izmantotas standartizētās analīzes metodes un automatizētās iekārtas. Iegūtie analīžu rezultāti daļēji sakrīt ar citu zinātnieku pētījumu datiem, jo ziemas dīzeļdegviela citādi reaģē uz biodīzeļdegvielas ražošanas blakusproduktu palielinātu koncentrāciju degvielas maisījumā. Apkopojot visus rezultātus var secināt, ka visvairāk no piemaisījumiem biodīzeļdegvielā ir atkarīga jaukto degvielu oksidēšanas stabilitāte un zemo temperatūru īpašības. Iegūtie dati var tikt praktiski pielietoti biodīzeļdegvielas ražošanas un attīrīšanas, kā arī jaukto degvielu pagatavošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas optimizācijai. Darbā apkopota informācija par laika periodu no 1996. līdz 2013. gadam, izmantojot kā informācijas avotus, Latvijas Republikas MK noteikumus, LVS un ISO dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas standartus, grāmatas un zinātniskās publikācijas no Interneta datu bāzēm ScienceDirect, EBSCOHOST un SpringerLink. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 75 lapaspuses. Darbs satur 40 attēlus, 19 tabulas, 1 pielikumu, un tajā izmantoti 91 literatūras avots. Anotācija un secinājumi ir pieejami latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.
Atslēgas vārdi ZIEMAS DĪZEĻDEGVIELA, BIODĪZEĻDEGVIELA, JAUKTĀS DEGVIELAS, KVALITĀTES PRASĪBAS, ANALĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā WINTER DIESEL, BIODIESEL, DIESEL FUEL BLENDS, QUALITY REQUIREMENTS, ANALYSIS
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2014 09:20:04