Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Biodīzeļdegvielas kvalitātes ietekme uz jaukto degvielu īpašībām
Title in English Impact of biodiesel quality on diesel/biodiesel blend properties
Author Karina Cīrule
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. habil. chem. V.Kampars
Reviewer Dr.sc.ing. I.Dreijers
Abstract Maģistra darbā "Biodīzeļdegvielas kvalitātes ietekme uz jaukto degvielu īpašībām" ir izpētītas svarīgākās standartos LVS EN 590 un LVS EN 14214 minētas īpašības, kuras nosaka jaukto dīzeļdegvielu kvalitāti, atkarība no šo degvielu iegūšanai izmantotās biodīzeļdegvielas kvalitātes. Literatūras apskatā apkopota informācija par biodīzeļdegvielas kvalitātes, tai skaitā mono-, di-, triglicerīdu, glicerīna un metanola koncentrācijas, ietekmi uz jaukto degvielu raksturojumu. Atšķirībā no citu zinātnieku pētījumiem, šajā darbā izmantota arktiskā dīzeļdegviela. Darba ietvaros sintezēts glicerīdu maisījums un izpētītās biodīzeļdegvielas un jaukto degvielu zemo temperatūru īpašības, oksidēšanas stabilitāte, koksēšanas atlikums, blīvums, viskozitāte un uzliesmošanas temperatūra un šo īpašību maiņa atkarībā no biodīzeļdegvielas piemaisījumiem. Analīzēm izmantotas standartizētās analīzes metodes un automatizētās iekārtas. Iegūtie analīžu rezultāti daļēji sakrīt ar citu zinātnieku pētījumu datiem, jo ziemas dīzeļdegviela citādi reaģē uz biodīzeļdegvielas ražošanas blakusproduktu palielinātu koncentrāciju degvielas maisījumā. Apkopojot visus rezultātus var secināt, ka visvairāk no piemaisījumiem biodīzeļdegvielā ir atkarīga jaukto degvielu oksidēšanas stabilitāte un zemo temperatūru īpašības. Iegūtie dati var tikt praktiski pielietoti biodīzeļdegvielas ražošanas un attīrīšanas, kā arī jaukto degvielu pagatavošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas optimizācijai. Darbā apkopota informācija par laika periodu no 1996. līdz 2013. gadam, izmantojot kā informācijas avotus, Latvijas Republikas MK noteikumus, LVS un ISO dīzeļdegvielas un biodīzeļdegvielas standartus, grāmatas un zinātniskās publikācijas no Interneta datu bāzēm ScienceDirect, EBSCOHOST un SpringerLink. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 75 lapaspuses. Darbs satur 40 attēlus, 19 tabulas, 1 pielikumu, un tajā izmantoti 91 literatūras avots. Anotācija un secinājumi ir pieejami latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.
Keywords ZIEMAS DĪZEĻDEGVIELA, BIODĪZEĻDEGVIELA, JAUKTĀS DEGVIELAS, KVALITĀTES PRASĪBAS, ANALĪZE
Keywords in English WINTER DIESEL, BIODIESEL, DIESEL FUEL BLENDS, QUALITY REQUIREMENTS, ANALYSIS
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 13.06.2014 09:20:04