Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Emisiju atmosfērā nepārtrauktā monitoringa rādījumu apstrāde, analīze un kvalitātes nodrošināšana Rīgas TEC-1
Nosaukums angļu valodā Processing, analysis and quality assurance of readings of Riga TEC-1 atmospheric emissions continuous monitoring system
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Ing., Mg.sc.env. A.Kvesko, Dr.chem. J.Millers
Recenzents Dr. sc. ing., G.Gaidukova
Anotācija Bakalaura darbā ir apskatīti enerģijas ražošanas vides ķīmijas aspekti, īpašu uzmanību pievēršot emisijām atmosfērā. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par emisiju ķīmisko sastāvu un īpašībām, ietekmi uz vidi, kontroles metodēm un normatīvo aktu un starptautisko standartu prasībām. Ir veikti emisiju monitoringa kvalitātes nodrošināšanas pasākumi un izvērtēta mērījumu rezultātu atbilstība standartu un normatīvo aktu prasībām. Ir izstrādāta metode datu apstrādei, ko var lietot AS Latvenergo turpmākajā darbībā, kā arī izvērtētas statistiskās metodes paralēlo mērījumu rezultātu apstrādei. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 56 lpp. Darbs satur 11 attēlus, 11 tabulas, 4 pielikumus un tajā izmantoti 27 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi VIDES ĶĪMIJA, EMISIJAS ATMOSFĒRĀ, TERMOELEKTROCENTRĀLE, KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, ATMOSPHERIC EMISSIONS, THERMAL POWER PLANT, QUALITY ASSURANCE
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2014 22:35:07