Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Emisiju atmosfērā nepārtrauktā monitoringa rādījumu apstrāde, analīze un kvalitātes nodrošināšana Rīgas TEC-1
Title in English Processing, analysis and quality assurance of readings of Riga TEC-1 atmospheric emissions continuous monitoring system
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Ing., Mg.sc.env. A.Kvesko, Dr.chem. J.Millers
Reviewer Dr. sc. ing., G.Gaidukova
Abstract Bakalaura darbā ir apskatīti enerģijas ražošanas vides ķīmijas aspekti, īpašu uzmanību pievēršot emisijām atmosfērā. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par emisiju ķīmisko sastāvu un īpašībām, ietekmi uz vidi, kontroles metodēm un normatīvo aktu un starptautisko standartu prasībām. Ir veikti emisiju monitoringa kvalitātes nodrošināšanas pasākumi un izvērtēta mērījumu rezultātu atbilstība standartu un normatīvo aktu prasībām. Ir izstrādāta metode datu apstrādei, ko var lietot AS Latvenergo turpmākajā darbībā, kā arī izvērtētas statistiskās metodes paralēlo mērījumu rezultātu apstrādei. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 56 lpp. Darbs satur 11 attēlus, 11 tabulas, 4 pielikumus un tajā izmantoti 27 informācijas avoti.
Keywords VIDES ĶĪMIJA, EMISIJAS ATMOSFĒRĀ, TERMOELEKTROCENTRĀLE, KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
Keywords in English ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, ATMOSPHERIC EMISSIONS, THERMAL POWER PLANT, QUALITY ASSURANCE
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.06.2014 22:35:07