Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Industriālas elektriskās piedziņas sistēmas optimizācija ar kopīga līdzsprieguma posma pielietojumu"
Nosaukums angļu valodā "Industrial Electrical Drive System Optimisation based on Shared DC Bus"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs O.Krievs
Recenzents
Anotācija Neizsīkstošā tiekšanās pēc energoefektivitātes uzlabošanas ir viens no enerģētikas un elektrotehnikas attīstības stūrakmeņiem. Veiktā pētījuma pamatuzdevums ir optimizēt industriālo robotu sistēmu, kurā katrs atsevišķais robots ir savienots, izmantojot kopēju līdzstrāvas tīklu, tādā veidā uzlabojot sistēmas efektivitāti. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apskatīta un apkopota informā-cija par industriālajos robotos izmantotajiem elektrodzinējiem. Otrajā nodaļā ir apskatīts robotu ar kopēju līdzstrāvas tīklu modulis, kurā kā enerģijas uzkrājējs ir izmantots kondensators. Ir noteikti elektroenerģijas pārvades zudumi, kādi rodas pusvadītāju elementos un induktivitātē. Trešajā nodaļā ir iztirzāta iespēja izmantot līdzstrāvas tīkla un robotu savienojuma moduli, kurā tiktu izmantots divvirzienu pusvadītāju slēdzis. Ir izanalizēta divvirzienu slēdža izvēle, salīdzinot silīcija un silīcija karbīda pusvadītājus un pārvades zudumus tajos. Vadoties pēc iegū-tajiem rezultātiem, ir izvēlēta divvirzienu pusvadītāju slēdža topoloģija. Darba pamattekstā: 65 lpp. teksta, 59 attēli, 15 tabulas, 2 pielikumi un 33 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Robots, pārvades zudumi, līdzstrāvas tīkls, aproksimācija, pusvadītājs, divvirzienu slēdzis
Atslēgas vārdi angļu valodā Robot, conduction losses, DC-bus, Approximation, semiconductor, bidirectional switch
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2014 14:58:59