Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Industriālas elektriskās piedziņas sistēmas optimizācija ar kopīga līdzsprieguma posma pielietojumu"
Title in English "Industrial Electrical Drive System Optimisation based on Shared DC Bus"
Author Rihards Dziedātājs
Department 11100 Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor O.Krievs
Reviewer
Abstract Neizsīkstošā tiekšanās pēc energoefektivitātes uzlabošanas ir viens no enerģētikas un elektrotehnikas attīstības stūrakmeņiem. Veiktā pētījuma pamatuzdevums ir optimizēt industriālo robotu sistēmu, kurā katrs atsevišķais robots ir savienots, izmantojot kopēju līdzstrāvas tīklu, tādā veidā uzlabojot sistēmas efektivitāti. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā ir apskatīta un apkopota informā-cija par industriālajos robotos izmantotajiem elektrodzinējiem. Otrajā nodaļā ir apskatīts robotu ar kopēju līdzstrāvas tīklu modulis, kurā kā enerģijas uzkrājējs ir izmantots kondensators. Ir noteikti elektroenerģijas pārvades zudumi, kādi rodas pusvadītāju elementos un induktivitātē. Trešajā nodaļā ir iztirzāta iespēja izmantot līdzstrāvas tīkla un robotu savienojuma moduli, kurā tiktu izmantots divvirzienu pusvadītāju slēdzis. Ir izanalizēta divvirzienu slēdža izvēle, salīdzinot silīcija un silīcija karbīda pusvadītājus un pārvades zudumus tajos. Vadoties pēc iegū-tajiem rezultātiem, ir izvēlēta divvirzienu pusvadītāju slēdža topoloģija. Darba pamattekstā: 65 lpp. teksta, 59 attēli, 15 tabulas, 2 pielikumi un 33 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords Robots, pārvades zudumi, līdzstrāvas tīkls, aproksimācija, pusvadītājs, divvirzienu slēdzis
Keywords in English Robot, conduction losses, DC-bus, Approximation, semiconductor, bidirectional switch
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 12.06.2014 14:58:59