Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Būvniecības nozares attīstības iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā The Development possibilities of the Construction Industry in Latvia
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Tatjana Survilo, Dr.oec.
Recenzents
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes BALTECH studiju centra, maģistra otrā kursa studenta Klāva Griezes maģistra darba tēma Būvniecības nozares attīstības iespējas Latvijā. Maģistra darbā izvirzītā hipotēze: Problēma būvniecības nozarē Latvijā ir tās procesu nesakārtotība, šī nesakārtotība ietekmē būvniecības galarezultātu kvalitāti. Pētījuma mērķis ir analizējot būvniecības nozares attīstību (no 1990. līdz 2013. gadam), apkopojot un, izpētot Latvijas attīstības prognozes, noteikt bremzējošos faktorus būvniecības nozarē, kas kavē nozares tās efektīvu un kvalitatīvu darbību. Pirmajā darba daļā tika apskatīta un izpētīta Latvijas ekonomika no 1990. gada līdz 2013. gadam, kā arī apskatīta būvniecības nozare, kā tautsaimniecības daļa. Otrajā darba daļā tika izpētīta teorija par plānošanu, prognozēšanu un stratēģijām. Tika apskatītas Eiropas Savienības instanču un Latvijas pašas sastādītās stratēģijas Latvijai. Trešajā darba daļā tika apskatītas stratēģijas būvniecības nozarei, kā arī veiktas intervijas ar būvniecības nozarē dažādās sfērās strādājošiem cilvēkiem, lai uzzinātu viņu viedokļus par būvniecības nozari un tās nākotnes attīstību. Tika izdarīti secinājumi, ieteikumi un nākotnes prognozes būvniecības nozarei. Darba saturs: Maģistra darba saturs 118 lapas, 9 grafiski attēlojumi, 37 tabulas, 25 grafiki un 31 nosaukumu literatūras avoti.
Atslēgas vārdi būvniecība, Latvija, stratēģija, plāns, plānošana, intervija, attīstība, problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā construction, Latvia, strategy, planning, plans, interviews, development, problems
Valoda eng
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2014 13:35:07