Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Būvniecības nozares attīstības iespējas Latvijā
Title in English The Development possibilities of the Construction Industry in Latvia
Department 02064 BALTECH Study Centre
Scientific advisor Tatjana Survilo, Dr.oec.
Reviewer
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes BALTECH studiju centra, maģistra otrā kursa studenta Klāva Griezes maģistra darba tēma Būvniecības nozares attīstības iespējas Latvijā. Maģistra darbā izvirzītā hipotēze: Problēma būvniecības nozarē Latvijā ir tās procesu nesakārtotība, šī nesakārtotība ietekmē būvniecības galarezultātu kvalitāti. Pētījuma mērķis ir analizējot būvniecības nozares attīstību (no 1990. līdz 2013. gadam), apkopojot un, izpētot Latvijas attīstības prognozes, noteikt bremzējošos faktorus būvniecības nozarē, kas kavē nozares tās efektīvu un kvalitatīvu darbību. Pirmajā darba daļā tika apskatīta un izpētīta Latvijas ekonomika no 1990. gada līdz 2013. gadam, kā arī apskatīta būvniecības nozare, kā tautsaimniecības daļa. Otrajā darba daļā tika izpētīta teorija par plānošanu, prognozēšanu un stratēģijām. Tika apskatītas Eiropas Savienības instanču un Latvijas pašas sastādītās stratēģijas Latvijai. Trešajā darba daļā tika apskatītas stratēģijas būvniecības nozarei, kā arī veiktas intervijas ar būvniecības nozarē dažādās sfērās strādājošiem cilvēkiem, lai uzzinātu viņu viedokļus par būvniecības nozari un tās nākotnes attīstību. Tika izdarīti secinājumi, ieteikumi un nākotnes prognozes būvniecības nozarei. Darba saturs: Maģistra darba saturs 118 lapas, 9 grafiski attēlojumi, 37 tabulas, 25 grafiki un 31 nosaukumu literatūras avoti.
Keywords būvniecība, Latvija, stratēģija, plāns, plānošana, intervija, attīstība, problēmas
Keywords in English construction, Latvia, strategy, planning, plans, interviews, development, problems
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 12.06.2014 13:35:07